Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pastors Antons

Raksta ID: 460
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Dzimis 1911. gada 24. jūlijā. Pēc Pirmā pasaules kara viņa vecāki iegūst jaunsaimniecību Kubulu pagasta "Briedīšos. Antons mācās Kubulu 4. klasīgajā pamatskolā, Balvu 6. klasīgajā pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā. Pēc vidusskolas beigšanas strādā Viļakas pagasta valdē. Raksta dzeju. Pēc Otrā pasaules kara 1944. gadā uzsāk skolotāja  gaitas Stacijas pamatskolā un māca latviešu valodu un literatūru. Neklātienē studē Latvijas Universitātē. 1958. gadā aiziet no skolotāja darba un pārceļas uz dzīvi Rīgā.
Miris 1986. gada 5. jūnijā.
1938. gadā Viļakā autora izdevumā iznācis  Antona Pastora vienīgais dzeju krājums ""Izjūtu attēli". Grāmatā ir 95 lappuses. Katrā lappusē pa dzejolim un tie sakārtoti ciklos: Dziesma brīvībai, Dziesma saulei, Dziesma skaistumam, Dziesma mīlai, Dziesma sportam, Dziesma atziņai, Dziesma pārdomām, Dziesma mātei, Dziesma putniem, Dziesma vējiem, Dziesma alfabētam, Dziesma gaismai un Dziesma alkām. Tanī laikā A. Pastora dzeja tika uzskatīta par avangardisku


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 460
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2013
Ievietots:: 24 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze