Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)

Raksta ID: 458
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Literāts, pedagogs, publicists
Dzimis 1915. gada 8. martā toreizējā Madonas apriņķa Vietalvas pagastā.1933. gadā beidzis Pļaviņu pilsētas ģimnāziju. Žurnālistikā sācis darboties 1932. gadā. Strādājis laikrakstā "Vidzemes Vēstnesis", bijis redaktors diviem izdevumiem "Vietējā Dzīve (Pļaviņām)" un "Vietalvas Dzīve". Vēlāk darbojies izdevumā „Madonas Ziņas”, bet no 1938. gada laikraksta „Gulbenes Balss” redakcijā. 1938. gadā dienējis Latvijas armijas 7. Siguldas kājnieku pulka štābā Alūksnē un sadarbojies ar „Malienas Ziņu” redakciju. Pagājušā gadsimta 40. gadu beigās strādājis Rīgā laikrakstā „Rīts”. Pēc otrā pasaules kara galvenokārt strādājis par skolotāju Rīgas pedagoģiskajā skolā, mācību daļas vadītāju Rīgas 4. vidusskolā, direktoru Rīgas 19. vidusskolā un Slokas 1. vidusskolā, bijis skolu inspektors Preiļu rajonā. Strādājot Preiļos, sagatavota un izdota grāmatiņa „Preiļu rajona vēsture un daba”. Turpmākie darba gadi pēc Preiļiem saistīti ar Balvu rajonu. Balvos Fricis Arvīds Lasis strādājis par maizes kombināta direktoru, par vēstures skolotāju, publicējies laikrakstā „Vaduguns”, nodibinājis Tūrisma klubu un to vadījis vairāk kā 20 gadus. Rīkoti pārgājieni, ekskursijas, ceļojumi, sacensības. Balvu skolēnu namā ilgus gadus vadījis novadpētniecības pulciņu. Atmodas laikā aktīvi izvērsis sabiedrisko darbību. Bijis Balvu Pilsoņu komitejas priekšsēdētājs, darbojies Latviešu Neatkarības partijas Balvu nodaļā, turpinājis žurnālista darbu un izdevis laikraksta „Liberta” (Brīvība) pielikumu „Balvu Brīvība” un rakstījis arī laikrakstiem ”Brīvā Latvija”, „Latvija Amerikā”, „Austrālijas Latvietis”, „Laiks”.
Fricis Arvīds Lasis bijis Latvijas Žurnālistu savienības biedrs, piecu grāmatu autors, kuras iznākušas ar pseidonīmu Arvīds Pagars.
Trīs meitenes un pavasaris (1993),
Līčupes dumpinieki (1995),
Tai, kuras nav (!998),
Saules pievārtē (1999),
Atmiņu stāsts (1999)
Miris 2004. gada 11. februārī un apglabāts Balvu pilsētas kapos.
2017.gadā dāvinājumā no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas saņēmām cietos vākos iesietu Friča Laša darbu "Līčupes dumpinieki" rokrakstā, kurš tagad glabājas Novadpētniecības lasītavā

 

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Balvu centrālās bibliotēkas novadpētniecības materiālu fonda: grāmatas "Tai, kuras nav" atvēršanas svētki Balvu mūzikas skolas zālē; darba pēdējā lappuse rokrakstā

Raksta ID: 458
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2445
Ievietots:: 24 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze