Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)

Raksta ID: 456
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Literāts
Dzimis 1886. 1. oktobrī (pēc vecā stila) pašreizējā Balvu rajona Šķilbēnu pagasta Stiglovas ciemā trūcīgā sešu bērnu ģimenē.Pīteram palaimējās ar pārtikušiem radiniekiem, jo viņa vectēvs Jānis Logins (mammas tēvs no Loginu ciema) dzīvoja Pēterpilī un strādāja par uzraugu Ķeizariskajā teātrī. Ar viņa atbalstu un finansiālu palīdzību Pīters Kuļšs pabeidza Katrīnas ģimnāziju un studēja Pēterpils universitātē tieslietas. Studiju laikā aktīvi iesaistījās Pēterpils latgaliešu sabiedriskajā dzīvē, ko vēlāk aprakstīja savos atmiņu stāstos. Studijas pārtrauca Pirmais pasaules karš, jo jaunekli iesauca cara armijā. Viņš nonāca Orenburgas kara skolā, ieguva virsnieka pakāpi un cīnījās vairākās frontēs. Pīters Kuļšs Latvijā atgriezās 1921. gadā un strādāja Latgales Lauksaimniecības biedrību savienībā Daugavpilī. 1929. gadā viņš pārcēlās uz Rīgu un strādāja Zemkopības ministrijā par Latgales lietu pārzini un vecāko zemju revidentu. Vēlāk Kuļšs bija Tautas Labklājības ministrijas Rīgas darba apgādes pārzinis. 1940 .gadā Pīters Kuļšs kļuva par Iekšlietu ministrijas Politiskās nodaļas vadītāju, 1941. gadā - par Rūpniecības ministrijas lietu pārvaldnieku. Ienākot vāciešiem , 1941. gada jūnija beigās Kuļšu  arestēja un 13. augustā nošāva. Apbedīts Biķernieku masu kapos.
Savus literāros sacerējumus Pīters Kuļšs parakstījis ar pseidonīmu Cērpiņu Blauzga. Viņa daiļradi pētījuši rakstnieki Alberts Ločmelis un Augusts Eglājs. Nozīmīgākais darbs ir vēsturiskā teika "Mārgu sola", kurā izmantoti dzimtajā pusē noklausītie nostāsti. Tā publicēta 1936. gadā laikrakstā "Jaunais Vōrds". Cērpiņu Blauzga rakstījis politiskus feļetonus, kuros stāstījis par politiķu un Saeimas deputātu vājībām. Daudzi no viņa uzrakstītajiem feļetoniem ir aktuāli arī šodien. Tā laika preses izdevumos publicēti ap 200 feļetoni, bet literārais mantojums nav apkopots grāmatā.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Balvu centrālās bibliotēkas novadpētniecības materiāliem; F.Slišāna zīmētais Kuļša portrets

Raksta ID: 456
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2277
Ievietots:: 24 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze