Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kalniņš Pēteris

Raksta ID: 455
Atjaunināts: 28 decembris, 2021

Dzimis 1904. g ada 1. novembrī Krišjāņu pagasta "Žogos" (toreiz Tilžas pagasts) zemnieku Māras un Meikula Kalniņu ģimenē kā trešais bērns. Pēc vietējās pamatskolas beigšanas, zēnu vilina tālajā Latgales malā neredzētais vilciens, par kuru dzirdēts no pieaugušajiem. Viņš grib mācīties dzelzceļnieku skolā. Uzzinājis, ka tāda skola ir Daugavpilī un saņēmis vecāku atļauju, Pēteris dodas uz turieni. Pēc skolas beigšanas seko dienests Latvijas armijā turpat Daugavpilī. Pēc armijas jaunietis gribētu mācīties tālāk, bet vecāku rocība to neļauj Palīgā nāk vecākais brālis Antons. Ar viņa atbalstu Pēteris studē mehāniku Latvijas Universitātē. Studiju laikā viņš apgūst franču un angļu valodu. Interesē arī literatūra. Pēc studiju beigšanas strādā VEF-ā. Ir satikta Rīgas meitene Marija, ar kuru kopējas nākotnes ieceres. Strādājot Rīgā, Pēteris plāno palīdzēt vecākiem uzcelt jaunu māju, atlīdzināt parādu brālim Antonam, taču 1940. gads pārvelk svītru visiem nākotnes nodomiem.1943. gadā Pēteris Kalniņš brauc uz tēva bērēm. Tā ir pēdējā reize, kad viņš ir Krišjāņos un tēva mājās.1944. gada pavasarī Pēteris un Marija Kalniņi atstāj dzimteni ar cerību drīz atgriezties. Sākas bēgļu dzīve gan Eiropā gan vēlāk Amerikā Kolorado štata Denverā. Tur arī paiet viņa turpmākie mūža gadi. Sarakstīšanās ar dzimtenē palikušajiem līdz sešdesmito gadu beigām ir liegta. Vien dzejoļos stāstos un pārdomās var aizceļot uz dzimto pusi, paciemoties pie mīļajiem cilvēkiem.1969. gadā žurnāls "Dzeive" publicē Pētera Kalniņa rakstu par savu dzimto pagastu-„Tiļžas pogosts”. Trimdas latgaļu presē parādās viņa dzejoļi, kāds stāsts vai ludziņa latviešu bērniem. Viņa literārais devums nav sevišķi liels, un stingrs kritiķis teiktu - ne sevišķi vērtīgs, taču viņš ir devis savu artavu latgaliskās vides saglabāšanā tur - tālu svešumā. Pēteris Kalniņš izdevis divus dzejoļu krājumus: "Blāzma" (1971) un "Pasaules vārtos"(1975). Ir bijusi doma sakārtot un izdot vēl divus, bet acis aizvērušās uz mūžu, tā dzimteni arī neieraugot. Pēteris Kalniņš miris 1988. gada 29. oktobrī ASV.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 455
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2090
Ievietots:: 24 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze