Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)

Raksta ID: 454
Atjaunināts: 29 novembris, 2022

Dzejnieks
Tālivaldis Kalnājs dzimis 1922.gada 23. februārī toreizējā Abrenes apriņķa Gauru pagastā. Taču nākamā rakstnieka bērnība pagājusi Balvos, uz kurieni pārcēlušies viņa vecāki, kad zēnam bija tikai divi gadi. Pirmās skolas gaitas sākušās Balvu pilsētas sešklasīgajā pamatskolā, bet  pēc tam mācības Balvu Valsts ģimnāzijā. Pirmie dzejoļi radušies ģimnāzijas gados.Aktīvāka literārā darbība izvērsusies pēckara gados, kad viņš pievērsies fabulas žanram.Tālivaldis Kalnājs šajā laikā strādājis un mācījies. Viņš pabeidzis Rīgas republikānisko neklātienes vidusskolu. Kādu laiku mācās Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā. Vēlāk studē Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē un strādā dažādās darba vietās - ir krāsotājs, strādā Operas un baleta teātrī par dekoratora palīgu, bet vēlāk par laborantu Latvijas Zinātņu akadēmijā. Šajā laikā arī radušies viņa dzejoļi un fabulas, kuri parādījušies tā laika republikāniskajā presē.
1955. gadā iznākusi Tālivalža Kalnāja pirmā un vienīgā fabulu un satīrisko dzejoļu grāmata "Varde un ekskavators".
Pāragrā nāve 1955. gada 26. septembrī pārtrauca Tālivalža Kalnāja dzīves gaitas, apklusa arī viņa dzejnieka balss.
Tālivaldis Kalnājs miris 1955.gada 26.novembrī, apbedīts Rīgā Meža kapos

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Balvu pilsētas ģimnāzijas novadpētniecības muzeja fonda

Raksta ID: 454
Atjaunināts: 29 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 3353
Ievietots:: 24 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze