Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dambītis Roberts

Raksta ID: 451
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Literāts, kultūras darbinieks.
Dzimis 1910. gada 9. septembrī Bērzpils pagasta Drudža dzirnavās (tagad Lazdukalna) dzirnavnieka ģimenē. Bērnību pavadījis Rankas pagasta Seces Strēbelēs. Mācījies Rankas Lutera pamatskolā un Rīgas 2. pilsētas ģimnāzijā. Līdz 2. pasaules karam bijis veikala īpašnieks Gulbenes rajona Druvienā. 1944. gadā mobilizēts darbam Vācijā un vēlāk pārsūtīts uz Itāliju. Pēc Itālijas armijas kapitulācijas nokļuvis angļu gūstā. Bijis Ēģiptē, vēlāk Vācijā.
1949. gadā pārcēlies uz Adelaidu Austrālijā, kur pagājušā gadsimta 60. gados izveidojis Latvijas grāmatu bibliotēku un filmu klubu.
Pirmie dzejoļi publicēti 30. gados žurnālā  "Atpūta". Ar 1959. gadu ir publicējumi arī Latvijas periodiskajos izdevumos, kā žurnālā "Karogs", "Dzimtenes Balss". Tēlojumus, miniatūras, dzejoļus publicējuši  latviešu trimdas laikraksti "Laiks", "Austrālijas Latvietis", "Latvju Vārds".
1964. gadā Latvijā izdota Roberta Dambīša grāmata "Zem Dienvidu Krusta".
 
Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 451
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2124
Ievietots:: 24 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze