Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jermacāne Marija

Raksta ID: 45
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Audēja.

Dzimusi 1940.gada 27.februārī Baltinavas pagasta Deņicovā triju bērnu ģimenē kā jaunākā. Te dzīvo arī tagad. Strādājusi dažādus darbus kolhozā "Līdums", Tilžas padomju saimniecībā, Žīguru mežniecības Tilžas nodaļā, Baltinavas un Briežuciema padomju saimniecībās un Balvos "Daiļradē". Aušanas prasmi mantojusi no mātes , sešu gadu vecumā noadījusi savus pirmos cimdus. Audusi Marija visus gadus, arī strādājot valsts darbā. Par īpaši nozīmīgiem viņa uzskata Daiļradē nostrādātos četrus gadus, kad tur adījusi cimdus. Viņa vērojusi audēju darbu, daudz runājusi ar audējām, kuras nekad nav liegušas padomu. Marija uzskata, ka audējai galvenais ir pacietība un laba atmiņa. Labprāt savu prasmi nodotu citiem. Ir bijusi izstāde Briežuciema tautas namā.


________________________________________________________________________________________________________

Foto no personīgā arhīva

Raksta ID: 45
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2174
Ievietots:: 06 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Ločmele Aina
b Līmanāne Anzelma
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna