Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Apšeniece Akula Leontīne

Raksta ID: 448
Atjaunināts: 27 augusts, 2021

Dzejniece
Leontīne Apšeniece Akula dzimusi 1939. gada 15. janvārī Balvu rajona Bērzpils pagasta "Javeniekos" Bronislavas un Jāzepa Apšenieku ģimenē kā ceturtais bērns, kur viņas bērnības pļavā „skudras un sienāži ganās, klusi smilga san vējā un zilie zvaniņi zvana”.

1947. gadā uzsākusi mācības Bērzpils vidusskolā uzreiz 2. klasē un 1957. gadā vidusskolu pabeigusi. Tajā pašā gadā iestājusies Rīgas 3. medicīnas skolā feldšeru fakultātē, kas darbojās uz Bērnu klīniskās slimnīcas bāzes. 1959. gadā pabeigta Rīgas 3. medicīnas skola un sākās darbs Tukuma rajona Aizpures slimnīcā par feldšeri. Tā paša gada decembrī Leontīne apprecējusies ar savu vidusskolas klases biedru Pēteri Akulu – Rīgas Medicīnas institūta 3. kursa studentu, un, lai būtu tuvāk Rīgai, pārgājusi darbā uz Ķemeru 5. sanatoriju. Kad Kūdras ambulancē atbrīvojusies vadītāja vieta, pārgājusi strādāt uz turieni, jo tur bijis dienesta dzīvoklis. Ambulancē nostrādājusi līdz 1963. gadam. Jūrmalas pilsētā 1961.gadā Akulu ģimenē piedzimusi meita Ingūna
Kad vīru pēc institūta beigšanas nozīmēja darbā par neirologu Rēzeknē, pārcēlās visa ģimene. Te Leontīne sākumā strādājusi par feldšeri epidemioloģiskajā stacijā, vēlāk – par Rēzeknes 3. vidusskolas medpunkta vadītāju – darbs pie bērniem un ar bērniem.

1974. gada 1. jūlijā Rēzeknē atvēra Rīgas Medicīnas Zinātniskās bibliotēkas (tagad v/a Latvijas Medicīnas bibliotēka) Rēzeknes filiāli un Leontīne Apšeniece pieņēma piedāvājumu to vadīt un vada to vairāk kā 35 gadus.
Dzeju Leontīne Apšeniece Akula sākusi rakstīt 1989.gadā. Pirmais dzejoļu krājums bērniem "Bērnības pļava" iznākusi 1992.gadā. 1997.gadā ar Rēzeknes un Aglonas diacēzes bīskapa Jāņa Buļa gādību tika izdota pirmā reliģisko dzejoļu grāmatiņa "Sargeņģelis", bet 1989.gadā Rīgas Metropolijas kūrijā ar kardināla Jāņa Pujāta gādību iznāca otrais reliģiskās dzejas krājums bērniem - "Bērna lūgšana". Latgales Kultūras centra izdevniecībā 1998.gadā nāca klajā dzejas grāmata bērniem "Sestdienas vakarā". Visām šīm grāmatām ilustrācijas veidoja māksliniece Iveta Puplovska.

2004.gadā izdevniecībā "Zvaigzne ABC" iznāca grāmata "Gliemeža lidojums", kura tika atzīmēta kā viena no piecām populārākajām 2004.gada dzejas grāmatiņām. Šai pašā gadā iznāca krāšņa grāmata "Dziesmiņas par burtiem", kuras atklāšana notika 2005.gada "Baltijas grāmatu svētkos". Pēc šīs grāmatas bērnu ansambļa MOMO muzikālā vadītāja Dagnija Kravale ierosināja Rīgas Bērnu un Jaunatnes muzikālajam teātrim "RīBēJa MuTe" veidot izrādi. Tā ar komponista Atvara Sirmā mūziku 2006.gadā tika radīta izrāde "Burtu rotaļas". Tai pašā gadā tika izdots tāda paša nosaukuma disks ar mūziku šai izrādei. 2007.gadā par diska ievada dziesmu "Burtiņš A un burtiņš B" A.Sirmais un L.Apšeniece Akula saņēma AKKA/ LAA dibināto "Bezgalības balvu" par visvairāk izpildīto bērnu dziesmu 2007.gadā.

2007.gadā izdevniecībā "Jumava" iznāca grāmata "Skudra un taurenis" ar mākslinieces Margaritas Stārastes ilustrācijām, un izdevniecībā "Eve" komponistes Sandras Mežores nošu grāmata "Dziesmiņas par burtiem", kur visi grāmatā esošie dzejoļi pārtapuši dziesmās. Vēl 2007.gadā izdevniecībā "Eve" iznāca grāmata "Diženā rotaļa", ko dzejniece Jūlija Zvjaginceva atdzejojusi arī krievu valodā.

2008.gadā izdevniecībā "Literārā biedrība" tika izdots dzejas krājums pieaugušajiem "Es nāku no bērnības" un 2010.gadā izdevniecībā "Jumava" - dzejas grāmata bērniem "Pasaku karaļvalsts".

2011.gadā ar Rēzeknes pilsētas domes līdzdalību izdevniecībā "Eve" tapa grāmata "Jautrā matemātika", pēc kuras tekstiem Rīgas VEF kultūras pilī notikušas vairākas izrādes "Burvju skaitļi" ar Jāņa Strazda mūziku un vokālā bērnu ansambļa MOMO un solista Andra Ērgļa piedalīšanos. "Rīgas Grāmatu svētku 2012" laikā notika Leontīnes Apšenieces grāmatu cikla "Krāsainie dzejoļi" pirmās grāmatas "Krāsu prieks" atvēršanas svētki. 2012.gadā iznāca grāmata "Meža krāsas", 2013.gadā - "Vasaras krāsas" un "Zvaigžņu krāsa", 2014 gadā izdevniecībā "Jumava" iznāca "Burtiņi spēlējas" un izdevniecībā "Literārā brālība" - "Katram sava valodiņa ". 2013.gadā izdevniecībā "MIC REC" iznāca Jāņa Strazda un Leontīnes Apšenieces bērnu dziesmu albums CD "Skaitļu pasaule", kurā iekļautas 12 dažāda rakstura dziesmas bērniem par matemātiku, kuras izpilda Andris Ērglis un VEF kultūras nama bērnu ansamblis MOMO. Visām dziesmām diskā ir pievienotas arī fonogrammas. Izdevniecībā "Musica Baltica" 2013.gadā iznāca šo abu autoru nošu grāmata "Skaitļu pasaule". 2014.gadā izdevniecībā "Literārā brālība" iznāca grāmata "Sēņu lietus", 2015.gadā - izdevniecībā "Valters un Rapa"grāmata "Puika un Niķis" un izdevniecībā "Jumava" grāmatas "Cipariņu rotaļas" un "Burtiņi spēlējas". 2016.gadā izdevniecībā "Literārā brālība" iznāca Leontīnes Apšenieces grāmata "Darbīgie burtiņi", bet 2017.gadā izdevniecībā "Jumava" - "Lidojošā slieka": fabulas bērniem un "Darbošanās prieks", bet 2018.gadā ir izdota grāmata - dzeja bērniem - "Rīga svin".

2019. gadā
Leontīne Apšeniece. "Ances pasaciņas"- Rīga: Jumava, 2019.-64 lpp ISBN 978-9934-20-367-1
Leontīne Apšeniece- "Kaķu simfonija"- Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība-2019.- ISBN 978-9984-29-326-4

2020.gadā
Laila Ābola, Leontīne Apšeniece - "Dziesmiņas par valodiņu/ Nošu grāmata"- dziesmas pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem.- Rīga: RAKA, 2020. -40 lpp ISMN9799-0-99005083-0-0
Laila Ābola, Leontīne Apšeniece.- "Dziedošais alfabēts un Krāsu simfonija/ Nošu grāmata"- dziesmas pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem.- Rīga: RAKA, 2020.,78 lpp. ISMN 979-0-9005083-3-1

2021.gadā
Laila Ābola, Leontīne Apšeniece- "Gadalaiku rotaļas / Nošu grāmata"- dziesmas pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem: Rīga: RAKA, 2021,56 lpp. ISMN 979-0-9005083-7-9
Leontīne Apšeniece.-"Lasītprieks"- Rīga: Jumava 2021.

Izdevniecības "Zvaigzne ABC" izlasēs ir publicēti dzejoļi:
2018.gadā "Rekur ir": jaunie dzejoļi latvijas bērniem: Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.- 144 lpp  ( 11 dzejoļi )
2019.gadā "Simts un vēl. Dzejoļu izlase bērniem".-Rīga: Zvaigzne ABC ,2019.- 144 lpp ( 5 dzejoļi)
2020.gadā "Latviešu fabulas lieliem un maziem".- Rīga: Zvaigzne ABC ,2020.- 144. lpp nodaļā "Salīdzināšana"  dzejolis "Prezidenta vēlēšanas" un nodaļā "Atmaksa" dzejolis " Tirgus diena".
2021.gadā -"Buču pods. Dzejoļi māmiņai".- Rīga : Zvaigzne ABC, 2021.-80 lpp. ( 5 dzejoļi).

2017. gadā pēc grāmatas "Puika un Niķis"motīviem komponiste Igeta Gaiķe radīja izrādi ar tādu pat nosaukumu un izdeva Mūzikas disku ar izrādes dziesmām. Pēc sabiedriskā  pasūtījuma radās 11 dziesmu cikls „Krāsu prieks”  (Jānis Kalniņš un Leontīne Apšeniece), kuru izpilda Latvijas Radio bērnu ansamblis „Dzeguzīte”.
2009.gads Rēzeknē bija pasludināts par Leontīnes Apšenieces bērnu dzejas gadu. Skolās un bērnudārzos notika skaisti dzejas svētki ar autores piedalīšanos.
L.Apšenieces Akulas dzeja pieaugušajiem publicēta visos gadskārtējos Rēzeknes dzejas almanahu izdevumos. Viņas humoresku cikls "Reportāža no Kandženieku ciema" - vairāk nekā 40 humoreskas par aktuālām politiskām un sadzīves tēmām ar pseidonīmu Ziedīte Indeve iespiests laikrakstā "Rēzeknes Vēstis" un republikas laikrakstos.
Top arī jaunas dziesmas. Nu jau dziesmu skaits ir sasniedzis vairāk nekā 270.
Komponiste Sandra Mežore, Jeļena Švilpe, Jānis Strazds, Jānis Kalniņš, Imants Paura, Antons Matvejāns, Atvars Sirmais, Maija Kine, Normunds Zušs, Vita Siliņa, Gints Ločmelis, Andris Eriņš, Jānis Krūmiņš un citi komponisti ir  sacerējuši dziesmas ar L.Apšenieces Akulas vārdiem. Sandras Mežores komponētās sešas dziesmas pieaugušajiem dzied tautā iemīļotais duets "Inga un Normunds". Vairākas bērnu dziesmas ir komponējusi Dace Robule - desmit no tām ietilpst viņas jaunajā dziesmu grāmatā bērniem.  Savukārt, pieaugušajiem skan Artūra Reinika komponētās 26 dziesmas, kuras izpilda pats komponists, Heinrihs Kalvītis, Jolanta Valtere, "Dobeles Zemessargi" un Kaspars Markševics, "Māsas Legzdiņas".  Astoņas dziesmas ar A.Reinika mūziku un L.Apšenieces Akulas vārdiem iekļautas Heinriha Kalvīša mūzikas diskā "Pacelties spārnos" un vairākas dziesmas citu komponistu diskos
Par sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu bērnu un jaunatnes attīstībā L.Apšeniece - Akula 2012.gada 18.novembrī apbalvota ar Rēzeknes Domes Atzinības rakstu


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Bērzpils vidusskolas 1957.gada absolventu tikšanās pēc 50 gadiem (Leontīne pirmā no kreisās puses); pēc AKKA/ LAA dibinātās "Bezgalības balvas" saņemšanas kopā ar A.Sirmo, viņa kundzi, menedžeri un savu dzīvesbiedru; grāmatas "Diženās rotaļas" atvēršanas svētkos ar komponisti S.Mežori, skolotāju R.Dortāni un Kultūras nodaļas vadītāju I. Jaudzemu; L.Apšeniece Akula ar vīru P.Akulu jaunības gados; gadskārtējā "Dzejas almanaha" prezentācija Rēzeknē; Leontīne grāmatas "Es nāku no bērnības" atvēršanas svētkos; "Rīgas grāmatu svētku" laikā; L.Apšenieces grāmatas

Raksta ID: 448
Atjaunināts: 27 augusts, 2021
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 6362
Ievietots:: 24 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 augusts, 2021 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze