Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vizulis Izidors

Raksta ID: 446
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2012
Starptautisko zinātņu doktors, profesors
Dzimis 1918.gada 20.jūnijā Abrenes apriņķa Baltinavas pagastā. Pēc Aglonas ģimnāzijas beigšanas Izidors Vizulis dodas studēt Latvijas Universitātes Tieslietu fakultātē. Bēgļu gaitās Vācijā viņš studēja Getingenas un Freiburgas universitātēs, pēdējā 1950.gadā ieguva doktora grādu starptautiskajās tiesībās. Šai posmā I.Vizulim līdz ar B.Laupaci ir lieli nopelni latviešu katoļu studējošās jaunatnes apzināšanā Vācijā un iesaistīšanā kopējā organizācijā "Dzintars", ko viņš palīdzēja Getingenā nodibināt 1947.gada 2.februārī.
1951.gadā Izidors Vizulis devās uz Čikāgu, ASV, kur jau bija apmetusies viņa onkuļa ģimene. Pirmos 10 gadus Čikāgā viņš strādāja lielajā veikalu firmā "Sears & Roebuk". Darbs tad mijās ar angļu valodas apguvi un sabiedrisko darbu draudzē un Latviešu Katoļu studentu un akadēmiķu apvienībā "Dzintars". 1954.gadā augustā Mičiganā notika I Amerikas Latviešu katoļu apvienības kongress. Vizulis bija aktīvs tā dalībnieks un tika ievēlēts pirmajā valdē, lai vadītu Aprūpes daļu. Šai pat gadā viņš tika ievēlēts par "Dzintara" prezidentu.
1961.gadā I.Vizulis uzsāka profesora gaitas Lewis Universitātē Ilinoisā. Šis posms viņa dzīvē bija ražīgs un gandarījuma pilns, jo bez profesora darba iesaistījās arī pētniecībā, publicēja savus darbus, lai rakstos un grāmatās parādītu Padomju savienības varmācību, līgumu laušanu un bēdīgi slaveno Molotova - Ribentropa paktu. Lai studentus vēl vairāk iepazīstinātu ar Latvijas un visu Baltijas valstu stāvokli, I.Vizulis uz universitāti ar lekciju uzaicināja Latvijas sūtni Vašingtonā, vēsturnieku Dr.Arnoldu Spekki. Universitātē Izidors Vizulis nostrādāja 25 ražīgus darba gadus un 1986.gadā aizgāja pensijā.
Latviešu sabiedrība profesoru vairāk pazīst no viņa grāmatām un rakstiem presē, kas bija veltīti cīņai par Latviju un tās tiesībām . I.Vizulis ir 6 grāmatu autors: "Die Baltischen Lander: Opfer sowietischer Agression" (1968), "Nations under Duress: Baltic States" (1985), "The Molotov - Ribbentrop Pact of 1939: The Baltic Case" (1990), "Latviešu tautas cīņa par brīvību 1917 - 1992" (1992), "Latvijas - Vatikāna diplomātiskās attiecības" (2003)
Balvos viņš viesojās 1990.gada jūlijā
I.Vizulis mūžībā aizgāja 2005.gada 2.februārī Čikāgas priekšpilsētā Nadervillē.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no laikraksta "Vaduguns": Izidors Vizulis kopā ar Leontiju Vizuli (1990)
Raksta ID: 446
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2245
Ievietots:: 23 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksāns Oļģerts
b Cibulis Andrejs
b Ciglis Jānis
b Kavale Lūcija
b Kundziņa Antra
b Kuzmins Vasīlijs
b Kļaviņš Jānis
b Prols Jānis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Slavinska Valentīna
b Ņikonovs Aleksandrs