Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mežale Benedikta

Raksta ID: 442
Atjaunināts: 28 decembris, 2021

Tautas dziedniece, folkloras pētniece
Dzimusi 1952.gada 21.martā (Svētā Benedikta dienā) Baltinavas pagasta "Begunovā". Pēc astotās klases beigšanas Baltinavas vidusskolā 1968.gadā, mācības turpināja Maltas sovhoztehnikumā. Dažus mēnešus nostrādāja par zootehniķi Balvu rajona Ždanova kolhozā, bet nejuta, ka tā ir īstā vieta. 1972.gadā Benedikta Mežale sāka studēt latviešu valodu un literatūru Latvijas Valsts universitātē, gribēja būt dzejniece. Viņa jau skolas gados rakstīja dzejoļus un stāstiņus, kas tika publicēti bērnu laikrakstā "Pionieris". Mācību laikā Benedikta pastiprināti sāka pētīt tautasdziesmas. Jau 3.kursā paralēli studijām sāka lasīt lekcijas un 1977.gadā uzsāka darbu Zinātņu Akadēmijas Valodas un literatūras institūtā folkloras nodaļā.
Pateicoties Benediktai, 1978.gadā tika noorganizēts Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis. Šai gadā notika 30.zinātniskā folkloras vākšanas ekspedīcija un noslēguma koncertam nebija neviena pārstāvja no Balvu rajona. Bez tam Benediktai gribējās pasaulē izvest unikālos Briežuciema balsus - Dzeguzes, talku balsu, precību dziesmu "Oi, egle, egle!" un citus, kurus bija dzirdējusi dziedam savu māmulīti Emīliju Loginu.
1994.gadā tika izdota B.Mežales grāmata "Apdzīduošana kuozous vai patīsa grāku atlaišana"
Kopā ar komponistu Edmundu Goldšteinu B.Mežale sastādījusi Ziemeļlatgales balsu skaņuplati, kur savas labākās taurasdziesmas iedziedāja Briežuciema un  Rekavas etnogrāfisko ansambļu dziedātājas. Otra tāda skaņuplate iznāca Dienvidlatgales dziedātājām no Aulejas. Sabiedriskā kārtā Benedikta konsultējusi televīzijas filmas "Rūto saule, rūto bite" tapšanas darbus - tieši novada tekstu un melodiju izmantojumu.
Vienlaikus ar Latvijas Atmodu Benedikta atklāja sevī arī dziednieci. No 2000.gada viņa ir Dziedniecības asociācijā. B.Mežale ir tautas dziedniece, nutricioloģe, Latvijas Tautas dziednieku asociācijas viceprezidente. Periodiskajos izdevumos publicēti ap 200 viņas zinātnisku un populārzinātnisku rakstu.
2017.gadā iznākusi B.Mežales dzejas grāmata "Zelta saule Ūdensvīra laikmetā".

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


B.Mežale 1989.gadā (foto no Briežuciema pagasta bibliotēkas arhīva); Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa 30 gadu jubilejas pasākumā 2008.gada 25.oktobrī (R.Cibules foto)

Raksta ID: 442
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 3910
Ievietots:: 24 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Cibuļs Juris
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Kļava - Krakope Konstance
b Logina Zinaida
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zeltkalne Vineta
b Zvejniece Rasma
b Šperberga Mārīte