Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logins Bruno

Raksta ID: 439
Atjaunināts: 10 februāris, 2014
Sabiedriskais darbinieks
Dzimis 1921.gada 18.martā Abrenes apriņķa Viļakas pagasta Emeldovā sešu bērnu ģimenē. 1936.gadā beidzis Purvmalas pamatskolu, pēc tam Abrenes divgadīgo Lauksaimniecības skolu. Aktīvi iesaistījies mazpulkos. 1938.gadā B.Logins par sevišķiem nopelniem izpelnījies mazpulka Diženā nozīmi.
1940.gadā pēc Lauksaimniecības skolas pabeigšanas Bruno (Broņislavs) atgriezās tēva mājās. No 1942. līdz 1944.gadam vadīja pienotavu Viļakā.
1944.gadā iesaukts latviešu leģiona 15.divīzijā un cīnījies Vācijā. Sabiedroto gūstā nonāk Zedelgemā, Beļģijā. Pēc gūsta strādājis meža darbos Vācijā, bet 1947.gadā izceļoja uz Angliju, kur strādāja lauku darbos. Uz Kanādu Bruno Logins izceļoja 1952.gadā, apmetoties Sarnijā. Pēc pārcelšanās uz Toronto viņš turpināja studijas uzņēmumu administrācijā - pabeidza Biznesa koledžu un Toronto Universitātes attiecīgo nodaļu, un līdz pat pensijas gadiem strādājis atbildīgos, ar grāmatvedību un uzņēmumu administrēšanu saistītos amatos.
Latviešu sabiedrības ievērību B.Logins izpelnījās ar savu rosīgo sabiedrisko darbu. Jau Zedelgemas gūstā iestājies Daugavas Vanagu organizācijā, kurai palicis uzticīgs visu mūžu. Jau Anglijā sākas viņa darbs ar latviešu katoļu organizācijām, kur trīs gadus viņš bija Lielbritānijas latviešu katoļu biedrības kasieris. Pārceļoties uz Toronto, klāt nāca Toronto latviešu kredītsabiedrība un Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā. Jau no 1966.gada B.Logins darbojās Kanādas latviešu katoļu apvienības valdē, bet no 1984. līdz 2004.gadam bija tās priekšsēdis. Viņa vadībā attīstījās plašs palīdzības darbs Latvijas katoļu baznīcai. Tāpat viņš atbalstīja latviešu pārstāvības darbu pie Svētā Krēsla Vatikānā, Romā. Viņa vadībā regulāri iznāca ilustrēts LKAK apkārtraksts ar bagātīgu apvienības darbības apskatu un pārskatiem.
1971.gadā B.Logins apprecējās ar latvieti Irēnu Nipers - Dzelmi.
Bruno Logins pēc Latvijas neatkarības atgūšanas katru gadu savai dzimtajai pilsētai Viļakai organizējis dažādu veidu palīdzību: apģērbu, pārtikas, medikamentu, grāmatu un naudas sūtījumus. 2004.gadā par viņa sarūpētajiem līdzekļiem Viļakas Valsts ģimnāzijā iekārtoja vienu no mūsdienīgākajiem skolu datorkabinetiem valstī. B.Logins finansiāli ir atbalstījis Leontīnas Maksimovas grāmatas "Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos" izdošanu, ar viņa ierosmi piešķirti līdzekļi Viļakas muzejam.
1997. gadā par nopelniem Latvijas labā, par pašaizliedzīgu palīdzības darbu latviešu tautai un Latvijai Bruno Logins ir iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri. 2003.gadā viņš apbalvots ar Latvijas valsts aizsardzības fonda Goda zīmi. 2004.gadā apbalvots ar Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Atzinības rakstu. Saņēmis arī Romas pāvesta Goda rakstu un svētību, Daugavas Vanagu Zelta nozīmi un daudzus citus atzinības un pateicības rakstus.
Bruno Logins mūžībā aizgāja 2014.gada 25.janvārī Toronto

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no Viļakas pilsētas bibliotēkas arhīva: B.Logins ar Valsts prezidentu G.Ulmani, saņemot Triju Zvaigžņu ordeni (1997) un Viļakas dekānu Oļģertu Aleksānu pie Viļakas Romas katoļu baznīcas
Raksta ID: 439
Atjaunināts: 10 februāris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2339
Ievietots:: 23 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 10 februāris, 2014 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Akuls Pēteris
b Aleksandrovs Jānis
b Apeins Ilmārs
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Bondars Edgars
b Bozovičs Antons
b Dzenītis Jānis
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kaluga Imants
b Kazinovskis Andris
b Keišs Pēteris
b Krasnais Vilberts
b Kuļša Regīna
b Kuļšs Vitālijs
b Kļaviņš Paulis
b Logins Henrihs
b Ločmelis Vincents
b Lāce Palmīra
b Matīss Valdis
b Olekšs Kazimirs
b Paidere Irēna
b Pastars Edgars
b Polfanders Ludvigs
b Pušpurs Aldis
b Sudarovs Jānis
b Sīlis Teodors
b Upītis Gunārs
b Šaicāns Ainis
b Šaicāns Voldemārs
b Šķirmants Jānis
b Šļakota Kazimirs
b Āze Anna