Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kļava - Krakope Konstance

Raksta ID: 435
Atjaunināts: 25 aprīlis, 2012
Valodniece, filoloģijas zinātņu doktore
Dzimusi 1909.gada 18.maijā Šķilbēnu pagasta Buku ciemā. Viņas pirmā skola - bijusī Zelču četrklasīgā pamatskola. Pašmācības ceļā sagatavojusies, izturējusi eksterna eksāmenus un iestājusies Rēzeknes skolotāju institūta otrajā klasē. Pēc institūta beigšanas 1929.gadā sāka strādāt par skolotāju Viļakas pagasta Eržepoles sešklasīgajā pamatskolā. Pēc Viļakā nostrādātiem trīsarpus mācību gadiem Konstance Krakope vēl ir strādājusi par skolotāju Rekavā, Balvos un paralēli ar pārtraukumiem Latvijas Universitātē studējusi baltu valodas. 1944.gadā iegūts maģistres diploms un tālāk ceļš, kā daudzus latviešus, otrā pasaules kara beigās aizvedis uz Zviedriju. Sākumā viņa te strādāja dažādus darbus, vēlāk Stokholmas universitātē studējusi slāvu, vācu, ziemeļu tautu valodas un pedagoģiju. Zināšanas papildinājusi Vīnes universitātē un Minhenē. 15 gadus Zviedrijā nostrādājusi par vācu un krievu valodas skolotāju ģimnāzijā. Vīrs strādājis par mežzini citā vietā, un tikai aizejot pensijā, Kļavu ģimenei bijis iespējams dzīvot kopā. Tad arī atradās laiks vākt materiālus un kārtot doktorantes eksāmenus, lai gan darbu kavējušas slimības un gadu nasta. Tikai 1989.gada oktobrī doktora disertācija tiek pabeigta un sekmīgi aizstāvēta Stokholmas universitātes Baltu valodu nodaļā. Disertācijas tēma - "Valoda latviešu juridiskajos dokumentos no 17.gadsimta beigām". Darbā Konstance Kļava ir analizējusi četru latviešu 17.gadsimta juridisko dokumentu valodu un tiesiskos jēdzienus, neaizmirstot arī kultūrvēsturisko viedokli. Savas disertācijas eksemplāru ar veltījumu K.Kļava uzdāvinājusi arī Viļakas vidusskolai.
Konstance Kļava mirusi 1990.gada 8.jūnijā
/pēc L.Maksimovas materiāliem/

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
Raksta ID: 435
Atjaunināts: 25 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2358
Ievietots:: 23 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 25 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Cibuļs Juris
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Logina Zinaida
b Mežale Benedikta
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zeltkalne Vineta
b Zvejniece Rasma
b Šperberga Mārīte