Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Aleksandrova Devgasija

Raksta ID: 430
Atjaunināts: 21 maijs, 2019
Skolotāja un sabiedriskā darbiniece
Dzimusi 1924.gada 28.februārī Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta sīkzemnieku ģimenē. Pēc Runtartas septiņgadīgās skolas Devgasija mācības turpinājusi Malnavas lauksaimniecības vidusskolā, ko absolvēja 1945.gadā. Pēc tam sekoja studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Tā kā pēckara gadi bija smagi, studijas uz laiku bija jāpārtrauc.

Iesākās skolotājas gaitas. Vispirms Ludzas divgadīgajā lauksaimniecības skolā, bet vēlāk Devgasija nokļuva Balvu rajonā un sāka strādāt par bioloģijas skolotāju Viduču deviņgadīgajā skolā. 1964.gadā pabeidza studijas LLA un ieguva diplomēta agronoma kvalifikāciju.

1978.gadā uz Viduču skolas bāzes oficiāli atvēra Balvu rajona Jauno naturālistu staciju, un Devgasija līdz pat aiziešanai pensijā vadīja tās darbu. Pirmais svarīgais uzdevums bija dabūt skolai zemi, lai varētu izvērst zinātniski pētnieciskus izmēģinājumus. Sākās sadarbība ar mācību un zinātniskajām iestādēm: ar LLA Bulduru tehnikumu, ar Priekules un Skrīveru selekcijas stacijām, Ļeņingradas augkopības institūtu un vēl citām. Skolotāja savu sirdi un dvēseli ielika, rīkojot zinātniski pētnieciskās konferences. Viduču skolas divu hektāru platībā katru gadu tika izmēģinātas 2 - 3 lauksaimnieciska rakstura tēmas. Centās izpētīt, piemēram, nitragīna ietekmi uz tauriņziežu sēklu ražu, pētīja kartupeļu šķirnes un to augšanas apstākļus. Skolēni savus pētījumus demonstrēja tematiskajās izstādēs gan Latvijā, gan Maskavas Tautas saimniecības sasniegumu izstādē. Skolotājai par zinātniskā darba vadīšanu 1990.gadā tika piešķirta Ata Kronvalda prēmija un medaļa.

No 1978. - 1988.gadam D.Aleksandrova gatavoja skolēnu komandas augkopībā, lopkopībā, dārzkiopībā un dekoratīvajā dārzkopībā rajona un republikas konkursam "Mēs tavi saimnieki, zeme". Šis darbs atnesa goda nosaukumu "Nopelniem bagātā skolotāja".

Savukārt, no 1992.gada līdz 1998.gadam viņa ar labiem panākumiem vadīja atjaunoto Viduču 1018.mazpulku, bērni piedalījās skatēs un salidojumos. Daudz laika ziedoja rajona skolu apkārtnes labiekārtošanā un apzaļumošanā.

90. gadu vidū Devgasija un Jānis Aleksandrovi bijušajā Kangaru pamatskolas mājā iekārtoja vēstures un etnogrāfijas muzeju, izstāžu telpas, bet gleznainajā apkārtnē tapa retu koku un krūmu stādījumi un vairākas gleznainas dabas takas. Blakus muzejam tika rūpīgi kopta arī ārstniecības augu un garšaugu kolekcija. 2006.gadā Balkanu dabas parku no privātīpašniekiem iegādājās Šķilbēnu pagasta padome.

Par nopelniem Latvijas labā D.Aleksandrova 1997.gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi. 2000.gadā viņa izpelnījās arī goda nosaukumu "Radošā sieviete laukos".

Mirusi 2019.gada 27.aprīlī, apglabāta Viļakas Miera kapos


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no L.Šaicānes personīgā arhīva: Devgasija Aleksandrova; Balkanu mājas karoga svinīga iesvētīšana un pacelšana; Devgasija vadot ekskursantu grupas Balkanos; garšaugu dārziņš Balkanos
Raksta ID: 430
Atjaunināts: 21 maijs, 2019
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2310
Ievietots:: 23 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 maijs, 2019 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna