Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Budže Alberts

Raksta ID: 421
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Katoļu priesteris, kultūrvēsturnieks, sabiedriskais darbinieks
Alberts Budže dzimis 1930. gada 26. janvārī Rīgā. Viņa vecāki Donāts un Tekla nākuši  no Līvānu puses un uz Rīgu pārcēlušies pēc pirmā pasaules kara. Viņš dzimis un izaudzis reliģiozā ģimenē. Mācījies G. Merķeļa 20. pamatskolā un Rīgas 1. vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas 1949. gadā sācis strādāt Rīgas grāmatu antikvariātā, bet 1952. gadā, kad tikko atvēra Garīgo semināru, uzsācis tajā mācības.
1957. gada 30. maijā bīskaps Pēteris Strods iesvētījis viņu par priesteri. Pirmā kalpošanas vieta bija - Rīgas Sv. Antona baznīca (vikārs).
No 1962.gada Alberts Budže bija priesteris Majoru, Slokas un Ķemeru draudzē, bet no 1974. gada viņš bija Preiļu dekanāta dekāns, Preiļu un Riebiņu katoļu draudžu prāvests.
1991. gadā pr. Budži pārcēla uz Tilžas draudzi. Priesteru prombūtnē apkalpo arī Krišjāņu, Rugāju, Šķilbēnu un Baltinavas draudzes.
Prāvests Budže ir ne tikai Dieva vārda sludinātājs un draudžu garīgais aprūpētājs, bet arī aktīvs sabiedriskais un kultūras darbinieks, izcils pagātnes pētnieks, novada vēstures un kultūrvēstures sakarību ar pasaules notikumiem apzinātājs. Viņš pētījis dominikāņu, jezuītu un citu garīgo ordeņu darbību Latgalē, Latgales vietvārdu saistību ar citu valstu vietvārdiem, savācis materiālus un uzrakstījis aprakstus par ievērojamiem un aizmirstiem priesteriem, par svētvietām Lurdu, Fatimu, Medžugorji, par Krusta kalnu Lietuvā. Prāvests darbojas Latgales Pētniecības institūtā un ir Reliģijas sekcijas vadītājs. Uzstājas ar ziņojumiem kārtējās institūta organizētajās konferencēs, sadarbojas ar rajona un pagastu kultūras iestādēm - gatavo pārskatus par apskatāmajiem jautājumiem Balvu rajona bibliotēkas organizētajās novadpētniecības konferencēs. Viņa publikācijas lasāmas daudzos preses izdevumos - Katoļu Dzeivē, Katoļu baznīcas vēstnesī, Zemturī, Katoļu Kalendārā, Tāvu Zemes kalendārā, Māras Zemes kalendārā, Vadugunī u.c.
Prāvests Alberts Budže par kultūrpētniecisko un sabiedrisko darbību apbalvots ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu (2000)
Alberts Budže uzrakstījis pētījumu "Rīgas dekanāta Romas - katoļu baznīcas un kapsētas", kas kā trešā daļa iekļauta J.Svilāna grāmatā "Latvijas Romas katoļu baznīcas un kapelas" (1995)
Alberts Budže ir priestera Jāņa Svilāna dzīves darba turpinātājs, jo vāc un pēta materiālus par katoļu draudžu un  baznīckungu vēsturi. A.Budže ir līdzautors J.Svilāna grāmatai "Latvijas Romas katoļu priesteri" 1.un 2.daļai (2008. un 2010.gads).
2016.gada 28.februārī Alberts Budže par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attītībā saņēma Latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks 2015".

Alberts Budže miris 2017.gada 25.oktobrī. Apglabāts Tilžas katoļu baznīcas dārzā. A.Budžes miršanas gadadienā 2018.gada 25.oktobrī Tilžas katoļu baznīcā notika Svētā mise un pieminekļa iesvētīšana. 2020.gada 28.janvārī notika Balvu Centrālās bibliotēkas organizētie pirmie "Prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltītie novadpētniecības lasījumi".

 
Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Ar Jāni Streiču (2015); Balvu centrālās bibliotēkas telpu iesvētīšana 2008. gadā (Dace Teilāne); A.Budže (vidū) 85 gadu jubilejas pasākumā kopā ar Pēteri Keišu un bīskapu Jāni Buli (2015) - E.Utāna foto; pēc "Boņuka" saņemšanas 2016.gadā ar S.Prikuli un R.Doļu (E.Gabranova foto); pieminekļa atklāšana Tilžas katoļu baznīcas dārzā (2018, S.Vorzas foto)

Raksta ID: 421
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 7
Skatījumi:: 4705
Ievietots:: 23 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Alpe Einārs
b Apšinieks Pēteris
b Blūmītis Osvalds
b Bratuškins Jānis
b Bārtulis Jānis
b Dadžāns Staņislavs
b Duļbinskis Kazimirs
b Gulbis Afrēds
b Irbe Kārlis
b Jermacāns Miķelis
b Lapikens Nikolajs
b Rimovičs Antons
b Supe Voiceks
b Svilāns Jānis
b Tarbunass Ādolfs
b Vizulis Aloizs
b Vizulis Ādams ( Vyzuļs Odums)
b Zondaks Valerians
b Šimanovskis Mārtiņš
b Ābeltiņš Andrejs