Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bārtulis Jānis

Raksta ID: 420
Atjaunināts: 25 novembris, 2019

Katoļu garīdznieks   
Dzimis 1927. gada 14. oktobrī Rēzeknes apriņķa Maltas pagastā.Bērnības gados ģimene pārcēlusies uz Kurzemi. Pamatizglītību ieguvis Talsu rajona Vandzenes un Laucienas pamatskolās (1936.-1942.). Tālāk mācības turpinājis Talsu ģimnāzijā (1943.-1947.) Ģimnāzijas laikā neklātienē mācījies arī Leo Svempa Mākslas studijā (1943.-1945.). Pēc vidusskolas beigšanas 1947. gadā iestājies Rīgas Romas katoļu Garīgajā seminārā. Bīskaps Pēteris Strods 1951. gada 7. februārī Jāni Bārtuli iesvētīja par priesteri. Pirmā kalpošanas vieta bija Kurzemē. No 1951. gada 7. februāra līdz 1951. gada decembrim viņš bija Lēnu, Silaiņu draudžu prāvests un apkalpoja arī Saldus draudzi. No 1951. gada decembra līdz 1955. gada decembrim  bija Kuldīgas, Sabiles, Višļu un Rendas draudžu prāvests, bet no 1955. gada līdz 1959. gadam kalpoja Aizputes, Vecpils un Vaiņodes draudzēs . No 1992. gada septembra līdz 1993. gada martam bijis vikārs Balvu draudzē, bet turpmākos gados ir prāvests Balvu draudzē un apkalpo  arī Sprogu un līdz 1995. gada jūnijam arī Alūksnes draudzi.. Līdzās savam tiešajam garīdznieka darbam prāvests Jānis Bārtulis visu laiku ir veicis saimnieciskos darbus viņam uzticētajās draudzēs - vadījis baznīcu un lūgšanu namu  (kapelu) celtniecību, renovāciju un rekonstrukciju. To starpā arī Valsts nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļus - Kuldīgas Vsv. Trīsvienības un Vecpils Sv. Laurencija baznīcas 1954.-1958.), Balvu Vsv. Trīsvienības baznīcu ( 2002.-2005.), Balvos uzcēlis Sakrālās kultūras centru (2008). Centrā darbojas Informācijas birojs, kas sniedz ziņas par Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju sakrālajiem objektiem, to atrašanās vietu, vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām, bibliotēka un fonotēka, izstāžu un konferenču zāle u.c.
Prāvests Jānis Bārtulis par savu darbu saņēmis atzinības un pateicības:
2004.gadā - Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas Kultūras mantojuma Gada balvu par ieguldījumu Balvu Romas katoļu baznīcas saglabāšanā, renovācijā, rekonstrukcijā un vides sakārtošanā.
2005. gadā - Balvu pilsētas Domes Pateicības rakstu par Balvu katoļu baznīcas atjaunošanu.
2006. gadā - Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības Rakstu par mūža ieguldījumu tautas garīgās dzīves stiprināšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Rēzeknes-Aglonas diecēzes Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu prāvests emeritus Jānis Bārtulis miris 2018.gada 19.oktobrī, apglabāts Balvu Romas katoļu baznīcas dārzā. 2019.gada 14.oktobrī pēc Svētās Mises Balvu Romas katoļu baznīcā bīskaps Jānis Bulis iesvētīja pieminekli priesterim Jānim Bārtulim.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Prāvests Jānis Bārtulis 2004.gadā (M. Bērziņas foto) un 90 gadu jubilejas reizē Balvu katoļu baznīcā (2017)

Raksta ID: 420
Atjaunināts: 25 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2861
Ievietots:: 23 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 25 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Alpe Einārs
b Apšinieks Pēteris
b Blūmītis Osvalds
b Bratuškins Jānis
b Budže Alberts
b Dadžāns Staņislavs
b Duļbinskis Kazimirs
b Gulbis Afrēds
b Irbe Kārlis
b Jermacāns Miķelis
b Lapikens Nikolajs
b Rimovičs Antons
b Supe Voiceks
b Svilāns Jānis
b Tarbunass Ādolfs
b Vizulis Aloizs
b Vizulis Ādams ( Vyzuļs Odums)
b Zondaks Valerians
b Šimanovskis Mārtiņš
b Ābeltiņš Andrejs