Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sležis Ilmārs

Raksta ID: 416
Atjaunināts: 11 maijs, 2012
Pedagogs, diriģents, Balvu mūzikas skolas direktors
Dzimis 1935.gada 31.decembrī Rucavas ciema Nidā Liepājas rajonā zvejnieka ģimenē. Dzimtās mājas atradās pašā jūras krastā. Skolas gaitas Ilmāram aizritēja Rucavas vidusskolā. Pēc tās absolvēšanas 1954.gadā ceļš viņu aizveda uz Liepājas pedagoģisko institūtu, kur iestājās Matemātikas fakultātē. Pēc gada mācības te pārtrauc un iestājas E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā, kur diriģēšanas māku apguva skolotājas Ornas vadībā. 1959.gadā skolu absolvējot, sadales komisija jaunajam diriģentam piedāvāja 3 pilsētas, kur uzsākt darba gaitas. Ilmārs esot pētījis Latvijas karti un ieraudzījis, ka Balvi atrodas ezera krastā. Tieši tāpēc viņš izvēlējās Balvus.

1959.gada vasarā Ilmārs Sležis ierodas Balvos, lai nodibinātu te mūzikas skolu. Pirmajā mācību gadā skolā tika uzņemti 25 audzēkņi klavieru, akordeona un pūšamo instrumentu nodaļās. 1961.gadā Ilmārs iestājas J.Vītola Latvijas Valsts Konservatorijas mūzikas pedagoģijas nodaļā, kur neklātienē studēja kordiriģēšanu. Konservatoriju absolvēja 1970.gadā, valsts eksāmenā diriģējot paša izloloto skolotāju kori. Viņš bija pirmais mūzikas speciālists ar speciālo muzikālo izglītību Balvos. Paralēli direktora darbam Ilmārs mācīja akordeona spēli, solfedžo un mūzikas literatūru. Vajadzības gadījumā arī pats veica klavieru skaņošanu. I.Sležis Balvu mūzikas skolas direktora amatā bija 38 gadus.

Tāpat I.Sležis bija Balvu skolotāju kora dibinātājs un vadītājs līdz pat mūža beigām. Par diriģenta prasmi liecina kora daudzās pirmās vietas rajonā un arī Latgales zonā. Vadījis Balvu kultūras nama jaukto kori, vīru kvartetu.

Ilmāra vaļasprieks bija makšķerēšana. Un liktenīgi - ezers, kura dēļ jaunais speciālists izvēlējās Balvus, viņu arī "paņēma". Viņa mūžs traģiski aprāvās 61 gada vecumā 1997.gada 8.oktobrī.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no novadpētniecības lasītavas fonda
Raksta ID: 416
Atjaunināts: 11 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2206
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 maijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna