Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Salmanis Egons

Raksta ID: 414
Atjaunināts: 14 maijs, 2020

Pūtēju orķestru diriģents, pūšaminstrumentu spēles skolotājs, Balvu Mūzikas skolas direktors
Dzimis 1965. gada 27. maijā Balvu rajona Rugāju pagasta Dobeniekos.. Pamatizglītību ieguvis Dūrupes pamatskolā, Balvu pamatskolā un Balvu 1.viduskolā.     Mācījies Rēzeknes Mūzikas vidusskolā trompetes klasē, kuru pabeidzis 1984.gadā, iegūstot orķestra mūziķa un trompetes spēles specialitāti, metālpūšamo instrumentu skolotāja un pūtēju orķestra diriģenta diplomu. Augstāko izglītību ieguvis, mācoties  RPIVA un DPU, iegūstot pūšaminstrumentu spēles skolotāja kvalifikāciju. Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē ieguvis maģistra grādu izglītības darba vadībā.  
Kopš 1984.gada strādā pamatdarbā Balvu Mūzikas skolā par metālpūšamo instrumentu skolotāju. No 1984.-1986.gadam bija dienests Padomju armijā kara orķestrī. Pēc dienesta atgriezies Balvos darbā Balvu Mūzikas skolā un no 1987.gada uzsāk darbu arī Balvu 1.vidusskolā par dziedāšanas skolotāju un estrādes ansambļa vadītāju.
No 1987.gada strādā arī Balvu KAC par pūtēju orķestra „BALVI” māksliniecisko vadītāju un no 1988.gada vada arī Balvu 1.vidusskolas pūtēju orķestri.  Līdz 1997.gadam pats aktīvi muzicē dažādos estrādes ansambļos.
Egons Salmanis ir aktīvi darbojies daudzās jomās.

Pūšaminstrumentu spēles skolotājs
a) pūšaminstrumentu izpildītāju sagatavošana konkursiem: regulāri ar saviem audzēkņiem piedalījies dažāda mēroga konkursos, kur gūtas neskaitāmas godalgotas vietas:
2004.gadā saņemta balva par trompetes skolas spožumu un izcilu veikumu Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu izpildītāju konkursā.
2008.gadā  saņemta balva par tubas skolas spožumu un izcilu veikumu Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu izpildītāju konkursā.

Ieskats konkursu rezultātos no 1995./96. mācību gada:
1995./96.m.g.    I Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Oskars Garkājs (eifonija spēle) III vieta
1996./97.m.g. Valsts konkursa finālā Rīgā
   Andrejs Iļjins (4.trompetes kl.) III vieta
   Artūrs Gavrilovs (4.eifonija kl.) III vieta
   Mārtiņš Leišavnieks 3.tubas kl. II vieta
1997./98.m.g. Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Andrejs Iļjins (5.trompetes kl.) Diplomands
   Artūrs Gavrilovs (5.eifonija kl.)   Diplomands
   Mārtiņš Leišavnieks 4.tubas kl. II vieta
1998./99.m.g. Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
    Andrejs Iļjins (6.trompetes kl.) Diplomands
    Mārtiņš Leišavnieks 5.tubas kl. Diplomands
1999./2000.m.g. Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Andrejs Iļjins (7.trompetes kl.)  I vieta
   Artūrs Gavrilovs (7.eifonija kl.)   I vieta
Konkurss “Talants Latvijai”
   Andrejs Iļjins (7.trompetes kl.)  III vieta
   Artūrs Gavrilovs (7.eifonija kl.)   I vieta
   Artūrs Hrustaļovs (4.eifonija kl. III vieta
2000./01.m.g. Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Artūrs Hrustaļovs (5.eifonija kl.) Diplomands
Valsts konkurss reģionā Rēzeknē
   Artūrs Hrustaļovs (5.eifonija kl.) II vieta
Valsts konkursa fināls Rīgā
   Artūrs Hrustaļovs (5.eifonija kl.) III vieta
Konkurss “Talants Latvijai”
   Artūrs Hrustaļovs (5.eifonija kl.) II vieta
2001./02.m.g. Starptautiskais Kārļa Izarta konkurss
   Artūrs Hrustaļovs (6.eifonija kl.) I pakāpes diplomands
Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Artūrs Hrustaļovs (6.eifonija kl.) I vieta
Konkurss “Talants Latvijai”
   Artūrs Hrustaļovs (6.eifonija kl.) I vieta
2002./03.m.g. Starptautiskais Kārļa Ozola konkurss
   Dmitrijs Agafonovs (3.trompetes kl.) I pakāpes diplomands
Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Imants Strazds (4.trompetes kl.) III vieta
   Ojārs Tūmiņš (4.trompetes kl.) Diplomands
   Dmitrijs Agafonovs (3.trompetes kl.) Diplomands
Konkurss “Talants Latvijai”
   Imants Strazds (5.trompetes kl.) Diplomands
   Ojārs Tūmiņš (4.trompetes kl.) Diplomands
2003./04.m.g. Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Dmitrijs Agafonovs (4.trompetes kl.) I vieta
   Imants Strazds (6.trompetes kl.) II vieta
   Jānis Jauntēvs (2.trompetes kl.) III vieta
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
   Ojārs Tūmiņš (5.trompetes kl.)  I vieta
   Dmitrijs Agafonovs (4.trompetes kl.) II vieta
2004./05.m.g. Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Imants Strazds (7.trompetes kl.)  Diplomands
   Ojārs Tūmiņš (6.trompetes kl.)  Diplomands
   Gatis Supe (3.trombona kl.) Diplomands
Valsts konkurss pūšaminstrumentu spēlē II kārta
   Ojārs Tūmiņš (6.trompetes kl.) I vieta
   Gatis Supe (3.trombona kl.) III vieta
   Toms Kočāns (4.tubas kl.) II vieta
Valsts konkursa fināls pūšaminstrumentu spēlē
   Ojārs Tūmiņš (6.trompetes kl.)  Diplomands
   Gatis Supe (3.trombona kl.) I vieta
   Toms Kočāns (4.tubas kl.) III vieta
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
   Gatis Supe (3.trombona kl.) III vieta
2005./06.m.g. Starptautiskais Kārļa Izarta konkurss
   Toms Kočāns (5.tubas kl.) I vieta
   Gatis Supe (4.trombona kl.) Diplomands
Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Gatis Supe (4.trombona kl.)  II vieta
   Jānis Jauntēvs (4.trompetes kl.) Diplomands
   Toms Kočāns (5.tubas kl.) Diplomands
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
   Gatis Supe (4.trombona kl.) II vieta
2006./07.m.g. Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Toms Kočāns (6.tubas kl.) II vieta
   Jānis Jauntēvs (5.trompetes kl.)  III vieta
   Gatis Supe (5.trombona kl.) Diplomands
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
   Toms Kočāns (6.tubas kl.) III vieta
   Jānis Jauntēvs (5.trompetes kl.)  II vieta
   Gatis Supe (5.trombona kl.) II vieta
2007.08.m.g. Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
   Toms Kočāns (7.tubas kl.) I vieta
   Jānis Jauntēvs (5.trompetes kl.)  II vieta
   Atis Ripa (4.trompetes kl.) III vieta
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
   Toms Kočāns (7.tubas kl.) I vieta
   Atis Ripa (4.trompetes kl.) II vieta
2008./2009.m.g. Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss
    Atis Ripa (5.trompetes kl.) II vieta
    Roberta Mūrniece (4.saksofona kl.)    diplomande
Konkursa Talants Latvijai finālā
    Kristaps Kroičs (5.eifonija kl.)    III vieta
    Atis Ripa (5.trompetes kl.) III vieta
    Roberta Mūrniece (4.saksofona kl.) III vieta
2009./10.m.g. Starptautiskais Kārļa Izarta metālpūšaminstrumentu konkurss
    Kristaps Kroičs (6.eif.kl.) diplomands
Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu valsts konkurss
    Atis Ripa (6.trompetes kl.) I vieta
    Roberta Mūrniece (5.saksofona kl.) I vieta
    Kristaps Kroičs (6.eifonija kl.) II vieta
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
    Atis Ripa (6.trompetes kl.) II vieta
    Kristaps Kroičs (6.eifonija kl.) III vieta
2010./11.m.g. Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu valsts konkurss
    Atis Ripa (7.trompetes kl.) III vieta
    Kristaps Kroičs (7.eifonija kl.)  diplomands
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
    Kristaps Kroičs (7.eifonija kl.)    II vieta
    Atis Ripa (7.trompetes kl.)    III vieta
2011./12.m.g. Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu valsts konkurss
    Darja Ivanova (3.saksofona kl.) III vieta
I Latgales mūzikas skolu Pūšaminstrumnetu izpildītāju konkurss Rēzeknē
    Gatis Irbītis (3.trompetes kl.)    I vieta
    Darja Ivanova (3.saksofona kl.)II vieta
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
    Darja Ivanova (3.saksofona kl.) II vieta
2012./13.m.g. Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu valsts konkurss
    Darja Ivanova (3.saksofona kl.) Diploms
II Latgales mūzikas skolu Pūšaminstrumnetu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Rēzeknē
    Gatis Irbītis (4.trompetes kl.)    II vieta
    Igors Višņakovs (2.tubas kl.)    III vieta
    Salvis Mass (3.sitaminstr. kl.)    atzinība
2013./14.m.g. XIX Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu valsts konkurss
    Igors Višņakovs (3.tubas kl.)     Diplomands
III Latgales mūzikas skolu Pūšaminstrumnetu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Rēzeknē
    Gatis Irbītis (5.trompetes kl.)    II vieta
    Igors Višņakovs (3.tubas kl.)    II vieta
    Salvis Mass (4.sitaminstr.spēles kl.) III vieta
Latgales novada skolu jaunatnes pūtēju orķestru skate Jēkabpilī
    Skolas pūtēju orķestris A grupā  I vieta
Konkursa “Talants Latvijai” finālists
    Igors Višņakovs (3.tubas kl.)
2014./15.m.g. IP Pūšaminstrumentu spēle Valsts konkurss II kārta Rēzeknē
    Ričards Ķirsons (3.trompetes kl.) II vieta
    Roberts Ķirsons (3.trompetes kl.) II vieta
    Nauris Ločmelis (3.eifonija kl.     III vieta
IP Pūšaminstrumentu spēle Valsts konkurss III kārta Rīgā
    Roberts Ķirsons (3.trompetes kl.) III vieta
2015./16.m.g. IV Latgales mūzikas skolu Pūšaminstrumnetu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Rēzeknē
    Ričards Ķirsons (4.trompetes kl.) II vieta
    Nauris Ločmelis (4.eifonija kl.)    III vieta
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
    Ričards Ķirsons (4.trompetes kl.)   II vieta
2016./17.m.g. XXII Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu valsts konkurss
    Ričards Ķirsons (5.trompetes kl.) Diplomands
V Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle konkurss Rēzeknē
    Nauris Ločmelis (5.eifonija kl.) II vieta
    Jānis Bikaviņš (2.trompetes kl.)  III vieta
    Ričards Ķirsons (5.trompetes kl.) III vieta
2017./18.m.g. Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu valsts konkurss
    Ričards Ķirsons (6.trompetes kl.) Diplomands
V Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle konkurss Rēzeknē
    Nauris Ločmelis (5.eifonija kl.)     II vieta
    Jānis Bikaviņš (2.trompetes kl.) I vieta
    Ričards Ķirsons (5.trompetes kl.) I vieta
    Roberts Ķirsons (5.trompetes kl.) III vieta
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
    Ričards Ķirsons (5.trompetes kl.) III vieta
2018./19.m.g. Valsts konkurss reģionālais metālpūšaminstrumentu specialitātē
    Ričards Ķirsons (7.trompetes kl.)  II vieta
    Rihards Jermacāns (2.sitaminstrumentu kl.) III vieta
    Roberts Ivdris (2.eifonija kl.) III vieta
    Adrians Ļvovs 3.eifonija kl.) III vieta
Valsts konkurss metālpūšaminstrumentu specialitātē
    Ričards Ķirsons (7.trompetes kl.) I vieta
    Roberts Ivdris (2.eifonija kl.)   III vieta
    Adrians Ļvovs (3.eifonija kl.)  III vieta
Konkurss “Talants Latvijai” Rīgā
    Ričards Ķirsons (7.trompetes kl.) II vieta
2019./20.m.g. VI Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēles konkurss Rēzeknē
    Megija Kriviša  (6.saksofona kl.) III vieta
    Jānis Bikaviņš (5.trompetes kl.) III vieta
Pārējie konkursi nenotiek, jo valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību.

b) pūšaminstrumentu ansambļu vadīšana
Jau pirmajā gadā pēc dienesta, Egons nodibinājis Metālpūšamo instrumentu kvartetu (J.Budevičs, V.Francs, Ģ.Ripa, K.Sležis). 1988.g. pūšaminstrumentu ansambļu Valsts  konkursā  Rēzeknes reģionā iegūta I vieta. Ansamblis izvirzīts uz finālu Rīgā, kur iegūta III vieta valstī.Vēlāk tiek izveidoti vairāki metālpūšamo instrumentu un trompešu ansambļi, kas daudzkārt  guvuši godalgotas vietas valsts mērogā.
1996.g. ansambļu Valsts reģionālajā konkursā Metālpūšamo instrumentu sekstetam (M.Leišavnieks, A.Gavrilovs, O.Zvejnieks, V.Hrustaļovs, I.Petrovskis, A.Iļjins) I vieta.
1996.g. ansambļu Valsts konkursa  finālā Metālpūšamo instrumentu sekstetam (M.Leišavnieks, A.Gavrilovs, O.Zvejnieks, V.Hrustaļovs, I.Petrovskis, A.Iļjins) II vieta.
1999.g. Metālpūšamo instrumentu kvintetam Valsts konkursā reģionā I vieta.
2004.g. Valsts konkursā reģionā Trompešu ansamblim I vieta.
2004.g. Valsts konkursā reģionā Metālpūšamo instrumentu sekstetam III vieta.
2004.g. Valsts konkursa finālā Trompešu ansamblim II vieta.
2004.g. Valsts konkursā finālā  Metālpūšamo instrumentu sekstetam Atzinība.

Balvu Mūzikas skolas direktors
Kopš 1997.gada Egons Salmanis strādā par Balvu Mūzikas skolas direktoru. No 2001.gada ik pēc diviem gadiem tiek ievēlēts Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas Domē.
No 2011.gada ir norīkots par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru padomes locekli, piedalījies vairākās darba grupās saistībā ar normatīvo aktu izstrādi.
No 2011.-2017.gadam izvirzīts pārstāvēt Direktoru padomi Kultūras ministrijas konsultatīvajā  padomē, kur lemj par finansējuma sadali. Pēc  viņa iniciatīvas tiek noorganizēts Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāls, kurš notika 12 gadus pēc kārtas kādā no Ziemeļlatgales mūzikas skolām
.
Pūtēju orķestru diriģents
No 1987.gada Egons Salmanis ir Balvu KAC pūtēju orķestra  “BALVI” mākslinieciskais vadītājs un diriģents. No 1987.gada ar orķestri piedalījies visos Vispārējos latviešu  dziesmu un deju svētkos un  pūtēju orķestru konkursos, visos pūtēju orķestru salidojumos un festivālos, tostarp I Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos Rīgā. Sniegti neskaitāmi orķestra koncerti Balvos un daudzviet Latvijā (Gulbenē, Limbažos, Daugavpilī, Viļakā, Ludzā, Kārsavā, Dobelē u.c.), Dokšicē (Baltkrievija). Klausītāji ir iecienījuši Ziemassvētku koncertus Otrajos Ziemassvētkos, koncertus Mātes dienā un citos vietējās nozīmes pasākumos.
Viena no orķestra ”atšķirības zīmēm” ir sagatavotie Garīgās mūzikas koncerti, kas sniegti daudzās baznīcās (Balvos, Baltinavā, Viļakā,  Bērzpilī, Krustpilī, Rīgas Sv.Jēkaba katedrālē, Aglonas bazilikā, Sv.Jāņa baznīcā Cēsīs). Visbeidzot 2005.gadā orķestris „BALVI”  tika uzaicināts muzicēt Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētos Aglonā 14.-15.augustā, kur desmit gadus pēc kārtas, līdz pat 2014.gadam, Sakrālajā laukumā sniedza gan Garīgās mūzikas koncertus, gan muzicēja procesijās un  Galvenajā Svētajā Misē. 2014.gada augustā orķestris tiek uzaicināts uz Baznīcas dienām Cēsīs spēlēt pavadījumus kopkorim un  sniegt garīgās mūzikas koncertu Sv.Jāņa baznīcā.
Pēc E.Salmaņa ierosinājuma XXV un XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos atsevišķi orķestri sniedza garīgās mūzikas koncertus Rīgas baznīcās. Balvu orķestris muzicēja Sv.Jēkaba katedrālē.

Nedaudz uzskatāmas informācijas par orķestra dalību valsts un reģionālās nozīmes pasākumos:
2019.g. koru un pūtēju orķestru svētki Balvos “Mirklis Balvos”.
2018.g. XXVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki (Noslēguma koncerts Mežaparkā), pūtēju orķestru koncerts Esplanādē, finālkonkursā Lielajā Ģildē iegūta 1.vieta II augstākās grūtības grupā; dalība Garīgās mūzikas koncertā Sv.Jāņa katedrālē.
2017.g. pūtēju orķestru svētki Jelgavā; IX Latvijas pūtēju orķestru konkursā 2.vieta II augstākās grūtības grupā.
2016.g. Latgales un Vidzemes pūtēju orķestru svētki Alūksnē;  VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā iegūta 1.vieta II augstākās grūtības grupā.
2015.g. Latgales dziesmu svētki Daugavpilī;  Latgales pūtēju orķestru svētki Preiļos;  VII Latvijas pūtēju orķestru konkursā Cēsīs izcīnīta 2.vieta II augstākās grūtības grupā.
2014.g. Baznīcas dienas Cēsu estrādē un koncerts Sv.Jāņa baznīcā; VI Latvijas pūtēju orķestru konkursā 2.vieta II augstākās grūtības grupā.
2013.g. XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki (Noslēguma koncerts Mežaparkā; pūtēju orķestru koncerts Doma laukumā;  finālkonkursā Lielajā Ģildē iegūta 1.vieta II augstākās grūtības grupā;  Garīgās mūzikas koncerts  Sv.Jāņa katedrālē.
2012.g. V Latvijas pūtēju orķestru konkurss - 3.vieta II augstākās grūtības grupā.
2011.g. Latgales un Vidzemes pūtēju orķestru svētki Smiltenē,  IV Latvijas pūtēju orķestru konkurss - 2.vieta II augstākās grūtības grupā.
2010.g. III Latvijas pūtēju orķestru konkurss - 3.vieta II augstākās grūtības grupā.
2009.g. II Latvijas pūtēju orķestru konkurss - 2.vieta II augstākās grūtības grupā; Starptautiskais deju festivāls “Eima, eima” Balvos.
2008.g. XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki  (Noslēguma koncerts Mežaparkā; pūtēju orķestru koncerts Doma laukumā;  Finālkonkurss Lielajā Ģild- 1.pakāpe II augstākās grūtības grupā.
2007.g. Latgales un Vidzemes pūtēju orķestru svētki Balvos “Ielūdz Balvi”; I Latvijas pūtēju orķestru konkurss veltīts G.Ordelovska 80.dzimšanasd dienai Jelgavā –1. vieta II augstākās grūtības grupā.
2006.g. Latgales novada Garīgās mūzikas svētki Balvos.
2005.g. Latgales un Vidzemes pūtēju orķestru svētki Rēzeknē “Skani, Latgale, dzimtā”.
2004.g. Latvijas XI pūtēju orķestru svētki Ventspilī “Re, kur muzikanti spēlē” (novadu skatē Rēzeknē II pakāpe II grupā).
2003.g. XXIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki  (Noslēguma koncerts Mežaparkā, pūtēju orķestru koncerts Doma laukumā); Finālkonkurss Lielajā Ģildē –II vieta II grupā.
2002.g. Latvijas pūtēju orķestru V salidojums Ogrē,
2000.g. Garīgās mūzikas koncerts “Lūgšana dvēselei” Balvos,
1998.g. XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki  (Noslēguma koncerts Mežaparkā, pūtēju orķestru koncerts,  finālkonkurss Lielajā Ģildē);  novadu skatē Ludzā III vieta A grupā.
1997.g. Latgales dziesmu svētki Viļānos “Ar putniem debesīs”.
1996.g. Latvijas pūtēju orķestru VI  salidojums Daugavpilī,
1995.g. Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki Rīgā,
1993.g. XXI Vispārējie latviešu dziesmu svētki  Rīgā (Noslēguma koncerts Mežaparkā, pūtēju orķestru koncerts,  finālkonkurss Lielajā Ģildē),
1990.g. XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki  Rīgā (Noslēguma koncerts Mežaparkā, pūtēju orķestru koncerts,  finālkonkurss Lielajā Ģildē),
1989.g. Latgales novada dziesmu svētki Ludzā.

Skolnieku pūtēju orķestru diriģents
No1988.gada līdz 1992.gadam pēc direktora L.Silova uzaicinājuma Egons vada Balvu 1.vidusskolas pūtēju orķestri un uzreiz gatavojas VI Skolu jaunatnes dziesmu svētkiem. Pašiem par lielu pārsteigumu jau pirmajā novadu skatē Rēzeknē orķestris iegūst 1.vietu un tiek izvirzīts finālskatei Rīgā, turklāt Egons tiek iecelts par Latgales novada programmas virsdiriģentu. Finālkonkursā Rīgā tiek iegūta III vieta augstākajā grupā un gods būt starp trijiem Latvijas labākajiem skolēnu orķestriem, kas Noslēguma koncerta sākumā uz maiņām spēlēja maršus, kamēr uz lielās Mežaparka estrādes uznāk visi kopkora dziedātāji. Lai skolēnu pūtēju orķestrī būtu iespēja muzicēt arī citu rajona skolu bērniem, no 1992. gada skolēnu pūtēju orķestris mājvietu rod Balvu Mūzikas skolā un no šī brīža  Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris kļūst arī par skaitliski lielāko kolektīvu valstī
Nedaudz uzskatāmas informācijas par skolnieku pūtēju orķestra dalību valsts un reģionālās nozīmes konkursos un pasākumos:
2019.g.skolu jaunatnes pūtēju orķestru skatē Gulbenē- I pakāpe (augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā) skolu jaunatnes dziesmu svētku modelēšanas koncerts Gulbenē.
2018.g. skolu jaunatnes pūtēju orķestru finālskatē Rīgā- I pakāpe ar izcilību (augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā.
2017.g. skolu jaunatnes pūtēju orķestru svētki Jēkabpilī;  skolu jaunatnes pūtēju orķestru novada skatē- I pakāpe ar izcilību (augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā).
Finālskatē Rīgā I pakāpe augstākās grūtības A grupā.
2016.g. skolu jaunatnes pūtēju orķestru skatē Jēkabpilī- I pakāpe ar izcilību (augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā).
2015.g. Skolu jaunatnes dziesmu svētki Novada skatē Jēkabpilī- I pakāpe (augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā;  Finālskatē Rīgā - I pakāpe  ar izcilību (2. augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā).
2014.g. skolu jaunatnes pūtēju orķestru skatē- Jēkabpilī  I pakāpe (augstākais rezultāts valstī -augstākās grūtības A grupā);  Finālkonkursā Rīgā I pakāpe (3.rezultāts valstī augstākās grūtības A grupā.
2013.g. skolu jaunatnes pūtēju orķestru skatē Jēkabpilī- I pakāpe (3.augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā).
2012.g. skolu jaunatnes pūtēju orķestru skatē Jēkabpilī- I pakāpe ar izcilību (augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā).
2011.g. - skolu jaunatnes pūtēju orķestru skatē Rēzeknē- I pakāpe augstākās grūtības A grupā.
2010.g. X Skolu jaunatnes dziesmu svētki;  novada skatē Daugavpilī- I pakāpe (augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā); Finālskatē Rīgā - I pakāpe  ar izcilību (2. augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā).
2009.g. Latgales novada skatē Jēkabpilī I pakāpe augstākās grūtības A grupā.
2008.g. novadu skatē  Smiltenē I vieta augstākās grūtības A grupā.
2007.g. VI Latvijas skolu pūtēju orķestru festivāls;  Latgales novada skatē 1.vieta augstākās grūtības A grupā;  finālkonkursā I pakāpe- augstākās grūtības A grupā.
2006.g. skolu jaunatnes pūtēju orķestru skatē Jēkabpilī- II pakāpe -augstākās grūtības A grupā;  I pakāpe pūtēju orķestru defilē skatē.
2005.g. IX Skolu jaunatnes dziesmu svētki;  novada skatē Jēkabpilī- I pakāpe (augstākais rezultāts valstī- augstākās grūtības A grupā);  Finālskatē Rīgā - I pakāpes diploms (otrais augstākais rezultāts valstī  augstākās grūtības A grupā).
2004.g. Modelēšanas koncerts- festivāls “Tauru skaņās kad viļņojas gaiss” Jēkabpilī.
2002.g. V skolu jaunatnes pūtēju orķestru salidojums Ogrē; Finālkonkursā 1.vieta valstī augstākās grūtības A grupā.
2000.g. VIII Skolu jaunatnes dziesmu svētki- Balvu skolu apvienotajam skolnieku pūtēju orļestrim Novada skatē Rēzeknē- I pakāpes laureāts;  Finālskatē Rīgā - I pakāpes laureāts augstākās grūtības A grupā
1995.g.VII Skolu jaunatnes dziesmu svētki; Novada skatē Jēkabpilī- I pakāpe C grupā);  Finālskatē Rīgā –1.vieta C grupā.
1991.g. skolu jaunatnes pūtēju orķestru III salidojums Talsos, finālskatē Talsos 3.vieta augstākās grūtības A grupā.
1989.g. VI Skolu jaunatnes dziesmu svētki;  novada skatē Rēzeknē- I vieta,  Finālskatē Rīgā -3.vieta  augstākās grūtības A grupā.

Virsdiriģents
Pūtēju orķestru virsdiriģēšana
No 1996.gada tiek uzaicināts pildīt Latgales novada pūtēju orķestru virsdiriģenta pienākumus.
1996.g. pirmo reizi uzaicināts par Latvijas pūtēju orķestru virsdiriģentu IX Latvijas pūtēju orķestru salidojumā Daugavpilī.
1997.g. virsdiriģents Latgales dziesmu svētkos Viļānos.
1998.g. XXII Vispārējos latviešu dziesmu  svētkos- Latgales pūtēju orķestru virsdiriģents.
2000.g. virsdiriģents  koncertā “Lūgšanas dvēselei” Balvos.
2003.g. XXIII Vispārējos latviešu dziesmu  svētkos- Latgales pūtēju orķestru virsdiriģents.
2004.g. Latgales novada virsdiriģents X Latvijas pūtēju orķestru svētkos Ventspilī
2005.g. virsdiriģents  Latgales un Vidzemes pūtēju orķestru svētkos Rēzeknē.
2006.g. virsdiriģents Garīgās mūzikas svētkos Balvos.
2007.g. virsdiriģents Latgales un Vidzemes  pūtēju orķestru svētkos Balvos.
2008.g. XXIV Vispārējos latviešu dziesmu  svētkos- Latvijas pūtēju orķestru virsdiriģents.
2011.g. virsdiriģents Kurzemes un Zemgales  pūtēju orķestru svētkos Smiltenē.
2011.g. virsdiriģents Latgales un Vidzemes  pūtēju orķestru svētkos Smiltenē.
2013.g. XXV Vispārējos latviešu dziesmu  svētkos- Latvijas pūtēju orķestru virsdiriģents.
2015.g. virsdiriģents Latgales dziesmu  svētkos Daugavpilī.
2015.g. virsdiriģents Latgales pūtēju orķestru koncertā  “Šūpuļdziesma Jāņunaktī” Preiļos.
2017.g. virsdiriģents Latvijas pūtēju orķestru svētkos Jelgavā.
2018.g. XXVI Vispārējos latviešu dziesmu  svētkos- Latvijas pūtēju orķestru virsdiriģents.
2019.g. Latgales un Vidzemes pūtēju orķestru virsdiriģents koru un pūtēju orķestru svētkos “Mirklis Balvos”.

Skolnieku pūtēju orķestru virsdiriģēšana.
Virsdiriģents Latgales skolu jaunatnes pūtēju orķestriem no 1989.- 2008.gadam:
1989.g. VI Skolu jaunatnes dziesmu svētkos pirmo reizi iecelts par Latgales novada pūtēju orķestru virsdiriģentu.
1991.g. Latgales novada skolu jaunatnes pūtēju orķestru virsdiriģents III salidojumā Talsos.
1995.g. VII Skolu jaunatnes dziesmu svētku pūtēju orķestru virsdiriģents
2000.g. VIII Skolu jaunatnes dziesmu svētkos Latgales novada pūtēju orķestru virsdiriģents*.
2005.g. IX Skolu jaunatnes dziesmu svētkos Latgales novada pūtēju orķestru virsdiriģents*.
2007.g. Latgales novada skolu jaunatnes pūtēju orķestru virsdiriģents VI salidojumā Siguldā.
2010.g. X Skolu jaunatnes dziesmu svētkos Latgales novada pūtēju orķestru virsdiriģents*.
2015.g. XI Skolu jaunatnes dziesmu svētkos Latgales novada pūtēju orķestru virsdiriģents*.                     
*2008.g. atteicās no skolu jaunatnes pūtēju orķestru  virsdiriģenta pienākumu veikšanas, bet  svētku koncertos Latgales koporķestri diriģēja.

Estrādes ansambļu vadīšana, muzicēšana
Jau mācoties Balvu 1.vidusskolā muzicējis skolas estrādes ansamblī, ko tajā laikā vadīja Ainis Šaicāns. Vēlāk spēlējis dažādos ansambļu sastāvos, kā Naudaskalna kluba un  LLT ansamblis. Lielākā muzicēšanas pieredze gūta, mācoties Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Pēc dienesta armijā (pēc Balvu 1.vidusskolas direktora uzaicinājuma)  no 1986.-1992.gadam vadījis skolas estrādes ansambli, ar kuru dažādos sastāvos iestudētas daudzas koncertprogrammas, tostarp latviešu karavīru dziesmu programma. Mēģinājumi notika trīsreiz nedēļā no 7.00-8.50  Pirmais estrādes ansambļa sastāvs bija īpašs, jo daudzi dalībnieki izvēlējās iet profesionālu mūziķu  ceļu (Ģirts Ripa, Jānis Budevičs, Oskars Elksnis, Kaspars Sležis, Antra Salmane (Mača), Aleksandrs Balantajevs, Juris Ķirsons, Valdis Francs, Jānis Ločmelis). Skolas estrādes ansamblis dažādos sastāvos vairākkārt veiksmīgi piedalījās tolaik populārajā TV konkursā “Ko tu proti”, gūstot laureāta godu. Tajā laikā populāro rajona estrādes ansambļu tarifikācijas skatē, mērojoties sniegumā ar pieaugušajiem,  skolas estrādes ansamblis ieguva 1.vietu un tika izvirzīts uz Reģionālo skati Līvānos.
No 1986.-1997.gadam  pats aktīvi dažādos sastāvos muzicējis daudzos saviesīgos pasākumos.

Sabiedriskā darbība
No 2001.-2009.gadam Balvu pilsētas Domes deputāts.
No 2005.-2009.gadam Balvu pilsētas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs.
No 2009.gada Balvu novada Domes deputāts.
No 2009.-2013.gadam Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs.
No 2013.gada Balvu novada Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas vadītājs.
No 2017.gada Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības komisijas loceklis.

Sabiedriskā darbība profesionālajā jomā
No 2001.gada Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas Domes loceklis.
No 2003.gada Latvijas Nacionālās kultūras centra pūtēju orķestru nozares padomes loceklis.
No 2011.gada Latvijas Nacionālās kultūras centra Direktoru padomes loceklis.
No 2011.-2017.gadam Kultūras ministrijas Konsultatīvās padomes loceklis.
Daži apbalvojumi:
2007.g. iecelts par Atzinības krusta kavalieri
2018.g. Ministru kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot augstvērtīgu sniegumu Latvijas valsts simtgades XXXVI Vispārējos latviešu dziesmu svētkos
2003.g. Kultūras Ministrijas prēmija par spilgtu radošu devumu tautas mākslā, bagātinot Latvijas kultūras dzīvi un popularizējot pūtēju orķestru darbību.
2014.g.Kultūras Ministrijas Atzinības raksts par profesionālu izglītības iestādes vadību, augstu pedagoģisko meistarību un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas pūtēju orķestru nozares attīstībā
2015.g.Kultūras Ministrijas Atzinības raksts par radošu, mērķtiecīgu, ilggadēju ieguldījumu pūtēju orķestru nozares attīstībā, Diesmu svētkutradīcijas saglabāšanā un jauno mūziķu izglītošanā
2010.g. Izglītības un zinātnes Ministrijas atzinības raksts par skolēnu kolektīva sagatavošanuX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkiem
2016.g. Latgales plānošanas reģiona Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģionakultūras vērtību popularizēšanā
2014.g. Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības raksts
2003.g. Balvu pilsētas Domes Atzinības raksts
2005.g. Balvu pilsētas Domes Atzinības raksts

2015.g. Balvu novada Domes Atzinības raksts


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no E.Salmaņa foto arhīva: Egons Salmanis; saņemot Atzinības rakstu no Kultūras ministres Daces Melbārdes (2018); pūtēju orķestru mēģinājumā Balvos; ar orķestri Dziesmu svētku finālkonkursā (2015); ar Daci Melbārdi un Latvijas pūtēju orķestru virsdiriģentiem (2018); A.Šaicāna piemiņas koncertā Balvu estrādē (2017)

Raksta ID: 414
Atjaunināts: 14 maijs, 2020
Atjauninājumu skaits:: 6
Skatījumi:: 3893
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 maijs, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna