Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Salmanis Egons

Raksta ID: 414
Atjaunināts: 25 novembris, 2014
Mūzikas pedagogs, orķestra diriģents
Dzimis 1965.gada 27.maijā Balvu rajona Rugāju pagasta "Dobelniekos" daudzbērnu ģimenē. Sākumā mācījies Dūrupes pamatskolā, tad Balvu pamatskolā un Balvu vidusskolā, kuru beidza 1979.gadā. Pēc vidusskolas mācības turpināja Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas trompetes klasē. Mācību laikā spēlējis skolas pūtēju orķestrī un simfoniskajā orķestrī, Rēzeknes Kultūras nama pūtēju orķestrī "Rēzekne" un dziedājis jauniešu jauktajā korī "Ezerzeme".
Pēc Mūzikas vidusskolas absolvēšanas 1984.gadā, Egons sācis strādāt Balvu Bērnu mūzikas skolā par metālpūšamo instrumentu spēles skolotāju. Obligātā dienesta laikā spēlējis Dobeles kara pūtēju orķestrī, pēc tam atkal atgriezies Balvos un turpināja darbu Balvu Mūzikas skolā. Mācījies arī Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskolas Mūzikas fakultātē – Pūtēju orķestra diriģenta specialitātē, 2001.gadā Daugavpils Universitātē ieguvis maģistra grādu pedagoģijā.
No 1987.gada Egons strādājis Balvu 1.vidusskolā par mūzikas skolotāju, skolēnu pūtēju orķestra diriģentu. Ar vidusskolas pūtēju orķestri piedalījies visos Skolu jaunatnes dziesmu svētkos, 1995.gadā orķestru fināla skatē iegūstot 1.pakāpes diplomu.
No 1997.gada viņš ir Balvu Kultūras nama Tautas pūtēju orķestra "Balvi" diriģents, ar kuru piedalījies visos Vispārējos latviešu dziesmu svētkos sākot no 1990.gada.
No 1990.gada ir Balvu rajona pūtēju orķestru virsdiriģents, no 1998.gada - Latgales novada skolēnu un no 2005.gada pieaugušo pūtēju orķestru virsdiriģents. Egona Salmaņa vadītais Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris 2007.gadā VI Latvijas skolu pūtēju orķestru festivāla finālkonkursā ieguva I pakāpes diplomu. XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku pūtēju orķestru konkursa finālā 2008.gada 8. jūlijā pūtēju orķestris "Balvi" savā grupā, kurā sacentās vienpadsmit Latvijas labākie pūtēju orķestri, ieguva 1.vietu. Šajos dziesmusvētkos E.Salmanis pirmo reizi bija pūtēju orķestru virsdiriģents
No 1997.gada E.Salmanis ir Balvu Mūzikas skolas direktors, no 2001.gada – Balvu pilsētas domes deputāts, no 2005.gada – Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas vadītājs.
Sieva – mūzikas skolas skolotāja Egita, bērni – Egmonts un Elīza
2003.gadā saņēmis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas prēmiju par spilgtu un radošu devumu tautas mākslā.
Ar 2007.gada 22.oktobra Ordeņu kapitula lēmumu Egons Salmanis iecelts par Atzinības krusta V šķiras ordeņa kavalieri. 2014.gadā Balvu Mūzikas skolas 55 gadu jubilejas pasākumā viņam pasniegts LR Kultūras ministrijas Atzinības raksts

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu Mūzikas skolas arhīva
Raksta ID: 414
Atjaunināts: 25 novembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2513
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 25 novembris, 2014 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Irbīte Ingūna
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Polfanders Henrihs
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Seņka Jāzeps
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna