Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāne Emīlija

Raksta ID: 413
Atjaunināts: 14 maijs, 2013
Diriģente, mūzikas pasniedzēja
Dzimusi 1938.gada 5.jūnijā Abrenes apriņķa Šķilbēnu pagasta Lotušu ciemā. No 1945.gada līdz 1952.gadam mācījās Upītes septiņgadīgajā skolā, pēc tam Baltinavas vidusskolā. Dziedāja korī, ansamblī un lielu paldies saka mūzikas skolotājai Brigitai Rubīnai. 1956.gadā iestājas pēc otrā pasaules kara atjaunotajā Rēzeknes mūzikas vidusskolā, kur mācījās kordiriģentu nodaļā pedagoģes A.Pukstes-Mežinskas klasē. Jau otrajā studiju gadā Ilzeskalna pagastā vadīja jaukto kori. 1958.gadā Daugavpilī notiek Latgales novada Dziesmu svētki. Gatavojoties tiem, rajona jaukto koru skatē Emīlijas Slišānes vadītais koris ieņēma otro vietu.
Pēc Rēzeknes mūzikas skolas beigšanas 1960.gadā, Emīlija Slišāne 33 gadus strādāja par pasniedzēju J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā kora specialitātē. No 1960. - 1967.gadam paralēli darbam turpinājāja mācības J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijā neklātienes nodaļā kordiriģentu fakultātē. Konservatoriju beidzot, E.Slišāne valsts eksāmenu specialitātē kārto ar savu kori, jo no 1965.gada līdz 1973.gadam ir Tautas kora "Ezerzeme" kormeistare. Strādājot kopā ar talantīgo diriģentu U.Balodi, viņa pilnveido savu profesionālo meistarību.
Jau studiju gados Emīlija Slišāne dziedāja sieviešu vokālajā kvartetā kopā ar A.Mežinsku, A.Šņukuti un A.Milaševiču. Kvartets daudz koncertēja, piedalījās Latvijas kultūras dienu koncertos Moldāvijā, 1969.gadā kopā ar Tautas kori "Dzintars"dziedāja Bulgārijā.
No 1966. līdz 1976.gadam E.Slišāne vada Rēzeknes piena konservu kombināta sieviešu vokālo ansambli, kas sasniedz augstu vokālo meistarību. No 1973. lidz 1983.gadam diriģente ir Viļānu sieviešu kora mākslinieciskā konsultante. 1977. un 1980.gadā koris ierindojas 3.vietā republikas sieviešu koru vidū.
No 1976.gada līdz 1983.gadam E.Slišāne pilda Ludzas rajona koru virsdiriģentes pienākumus. No 1980.gada līdz 1982.gadam viņa veic lielu sabiedrisko darbu pilsētas kultūras dzīves attīstībā kā Rēzeknes pilsētas Tautas deputātu padomes kultūras un izglītības komitejas locekle.
No 1967.gada E.Slišāne ir Rēzeknes medicīnas darbinieku Tautas kora "Medicus" mākslinieciskā vadītāja. Ar šo kori viņa strādājusi visilgāk (līdz 1988.gadam). Jau 1970.gada Dziesmu svētkos koris ieņem trešo vietu republikas sieviešu koru sacensībās. 1973.gadā Dziesmu svētku simtgadē "Medicus" ir atkal otrajā vietā, un tajā pat gadā saņem Tautas kolektīva goda nosaukumu. Koris daudz koncertē un uzstājas gan Latvijā, gan Maskavā, gan citās republikās.
1977.gadā E.Slišāne ieguvusi Latvijas PSR Nopelniem bagātās mākslas darbinieces goda nosaukumu, 1988.gadā apbalvota ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu. 2003.gadā Emīlijai Slišānei tika pasniegta Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva.
Mirusi 2012.gada 12.aprīlī un apglabāta dzimtas kapos Lotušos.Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no Upītes bibliotēkas:Emīlija Slišāne 70.gadu jubilejā (2008); dziedot sieviešu vokalajā kvartetā (1958); Rēzeknes Piena konservu kombināta sieviešu vokālajā ansamblī (3. no labās puses); Rēzeknes pilsētas un rajona Dziesmu un deju svētkos (3. no kreisās puses); koris "Medicus" pie LVU aula pēc izcīnītās 2.vietas Tautas koru skatē (1980)
Raksta ID: 413
Atjaunināts: 14 maijs, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2148
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 maijs, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna