Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Seņka Jāzeps

Raksta ID: 412
Atjaunināts: 09 februāris, 2010
Kordiriģents, mūzikas pedagogs
Dzimis 1940.gada 27.februārī Abrenes apriņķa Tilžas pagasta "Lieknītēs". Muzikālās dotības viņš mantojis no vecākiem - gan tēvs Pēteris, gan māte Jadviga bijuši labi dziedātāji, tēvs arī spēlējis trīsrindu ermoņikas un cītaru. Jāzeps sākumā mācījies Krišjāņu pamatskolā, pēc tam Bērzpils vidusskolā, kur aktīvi piedalījies mūzikas dzīvē, dziedājis korī, uzstājies kā solists un akordeonists. 1956.gadā viņš iestājās Rēzeknes Mūzikas vidusskolas Kordiriģēšanas nodaļā, 1960.gadā Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā.
Mācoties Rēzeknē, J.Seņka sāka strādāt par dziedāšanas skolotāju Maltas 1.vidusskolā. Vadījis skolas kori un pūtēju orķestri. 1962.gadā Jāzeps pāriet uz neklātieni un sāk strādāt Ludzas mūzikas skolā par klavieru un akordeona spēles skolotāju, vēlākos gados mācījis arī solfedžo un mūzikas literatūru. 1963.gadā viņš dienē pūtēju orķestra daļā un vada karavīru kori un ansambli. 1966.gadā Jāzeps atgriezās iepriekšējā darbā Ludzas mūzikas skolā un atsāka pātrauktās mācības Konservatorijā. No 1970.gada līdz 1981.gadam paralēli pamatdarbam strādājis par dziedāšanas skolotāju Ludzas rajona Cirmas pamatskolā. Mūzikas skolā viņš nostrādā līdz 2004.gadam
1970.gadā J.Seņka iesaistījās Ludzas rajona skolotāju kora organizēšanā un bijis tā kormeistars, bet turpmāk arī līdz 2003.gadam - diriģents. Ar šo kori piedalījies XVI - XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos, visos skolotāju koru salidojumos, Latgales novada dziesmu svētkos. Bijis Ludzas rajona koru virsdiriģents (1962. -1963. un 1981.-2001.gadā), Latgales novada 50 gadu atceres dziesmu svētku virsdiriģents Daugavpilī (1990.) Kopš 1975.gada vada Ludzas senioru ansambli "Sarmas zieds"
Vairākas reize saņēmis Latvijas Kultūras ministrijas pateicības un atzinības rakstus.
Raksta ID: 412
Atjaunināts: 09 februāris, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1880
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 09 februāris, 2010 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Irbīte Ingūna
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Polfanders Henrihs
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna