Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Polfanders Henrihs

Raksta ID: 411
Atjaunināts: 15 septembris, 2020

Kordiriģents
Ir ziņas, ka Polfanders kā eksterns 1907.gadā nolicis skolotāja eksāmenu pie Cēsu pilsētas skolas. Balvos viņš sāk strādāt Balvu miesta (vēlāk pilsētas) skolā ap 1920.gadu (pirms tam strādāja Alūksnē). Tautā šo skolu sauca par Puķīša skolu. Balvu komercskolā H.Polfanders sagatavoja skolēnu kori un koris piedalījās jaunatnes svētkos Rīgā 1922.gadā. Skolā viņš noorganizēja arī zēnu dubultkvartetu, pareizāk sakot jauniešu, jo puišiem jau bija 20 - 21 gads. Dubultkvartetā dziedāja vēlākais operdziedātājs Tālis Matīss un Kārlis Ozoliņš. No sākuma viņi gatavoja vieglākas tautas dziesmas, bet ar laiku programma papildinājās tik plaša, ka varēja sniegt vairākus koncertus. Ar koncertiem viņi viesojās Kārsavā, Rēzeknē, Ludzā.
Pēc pirmā pasaules kara Balvos sāka darboties jauktais koris skolotāja H.Polfandera vadībā. No sākuma koris gatavoja tautas dziesmas, bet vēlāk sāka apgūt arī klasiku. Ar sagatavoto programmu koris uzstājās dažādos sarīkojumos ne tikai Balvos, bet viesojās arī Kārsavā un Gulbenē. H.Polfanders labi spēlēja vijoli un klavieres. Ar klavierspēli viņš bagātināja arī koncertprogrammas. H.Polfanders esot arī pats komponējis, bet vairāk par to ziņu nav.
H.Polfanders noorganizēja pirmos dziesmu svētkus Balvos un tie toreiz tika nosaukti kā "Ziemeļlatgales dziesmu dienas". Šajos svētkos piedalījās 3 kori - Balvu koris H.Polfandera vadībā, Beņislavas koris K.Seržana vadībā un Kubuļu koris K.Ozoliņa vadībā.
Vēlāk  H.Polfandera ģimene pārcēlās uz Madonu, kur Madonas ģimnāzijā atkal mācīja dziedāšanu un vadīja kori. Pēc viņa radinieces Dainas Šķēles atmiņām, Polfanderam esot bijusi meita Lidija un dēls Verners. H.Polfanderam bija māsa Emma un 5 brāļi - viens no viņiem bija Rekavas dzirnavnieks Ludis, kuru pirmās okupācijas vara nomocīja cietumos.

 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


1.foto no Balvu pilsētas ģimnāzijas muzeja fondiem: H.Polfanders vidū (ar hūti); pārējās fotogrāfijas no S.Savickas foto arhīva: Albertīnes Pakalnas (1890-1944) un Heinriha Polfandera kāzas; ar meitu Lidiju (1928-2019.05.12) - pēclaulību uzvārds Svaine (1950, Madonā); Polfanderu dēls Verners Polfanders (1923-1945) - leģionārs, kritis Kurzemes katlā, apglabāts Lestenē; H.Polfandera sieva Albertīne (stāv) ar māsu Paulīni, kura bija E.Puķīša sieva

Raksta ID: 411
Atjaunināts: 15 septembris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1897
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 15 septembris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna