Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Milaševiča Antoņina

Raksta ID: 409
Atjaunināts: 16 marts, 2017
Kordiriģente, mūzikas pedagoģe
Dzimusi 1938.gada 1.maijā Abrenes apriņķa Baltinavas pagasta Grūšļevā (tagad Briežciema pagastā). Beigusi Baltinavas vidusskolu un 1956.gadā iestājusies Rēzeknes Mūzikas vidusskolas Kordiriģēšanas nodaļā. Tālāk sekojošas mācības J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kordiriģēšanas nodaļā Imanta Kokara klasē (1960 - 1967).

1960.gadā A.Milaševiča sāka strādāt par diriģēšanas pedagoģi Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. Vairāki viņas bijušie skolnieki tagad ir Latgalē pazīstami koru diriģenti un mūzikas pedagogi. Pie Milaševicas mācījusies arī diriģente un ērģelniece Anastasija Ločmele.

Mācību laikā un vēlākos gados dziedājusi vairākos koros un ansambļos: sieviešu vokālajā kvartetā "Latgale" kopā ar A.Mežinsku, E.Slišāni un A.Šņukuti. No 1957.gada līdz 1970. gadam dziedājusi U.Baloža vadītajā Tautas korī "Ezerzeme", bet kopš 1987.gada - Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcas korī. Vairākus gadu desmitus A.Milaševiča bijusi Rēzeknes koru diriģente: sadarbībā ar galveno diriģenti A.Mežinsku bijusi Tautas kora "Ieviņa" otrā diriģente (1966 - 1981); kopā ar dzīvesbiedru Vitoldu Milaševiču vadījusi jaukto kori "Saskaņa" (1981 - 1994). Kā koru diriģente un dziedātāja piedalījusies visos Vispārējos latviešu dziesmu svētkos no 1960. līdz 1990.gadam, Latgales novada dziesmu svētkos un koru festivālos, bijusi zonālo dziesmu svētku virsdiriģente Rēzeknē, Balvos, Ludzā.

No 1972.gada līdz 1982.gadam vadījusi Briežciema sieviešu vokālo ansambli, kurš 70.gadu vidū zonālajā skatē Gulbenē izcīnījis 1.vietu. Kādu laiku diriģējusi Šķilbēnu un Briežciema apvienoto sieviešu kori kopā ar Valentīnu Pužuli.
2017.gada februārī Antoņina kopā ar vīru Vitoldu Milaševicu par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūrā saņēma latgaliešu kultūras balvu "Boņuks"

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Briežciema pagasta bibliotēkas arhīva: A.Milaševiča (pirmā no kreisās puses) ar Briežciema sieviešu vokālo ansambli; Briežciema un Šķilbēnu apvienotais sieviešu koris zonālajos dziesmu svētkos Daugavpilī (1972); Antoņina un Vitolds Milaseviči saņemot "Boņuku" (2017)
Raksta ID: 409
Atjaunināts: 16 marts, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1856
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 marts, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna