Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Magone Imants

Raksta ID: 403
Atjaunināts: 13 aprīlis, 2021

Horeogrāfs, dejas pedagogs

Dzimis 1936.gada 18.aprīlī Balvu pagasta Taureskalnā deviņu bērnu ģimenē. Balvu 1.vidusskolā beidzis astoņas klases, tad mācības turpināja Cēsu 1.vidusskolā, jo ģimene 1953.gadā pārcēlās dzīvot uz Cēsu rajonu. Kā savu pirmo deju skolotāju min Alīdu Pušpuri no Balviem, bet pa īstam nodoties dejai Imants sāka Cēsīs. Toreiz māsa strādāja par Cēsu rajona kultūras nama direktori, un, dzīvodams pie viņas, Imants drīz vien kļuva par jauniešu deju kolektīva dalībnieku. Mildas Letiņas vadībā tur tika nodejoti visi vidusskolas gadi. Tad nāca liktenīgais koncerts Rīgā, kurā pārējo cēsnieku pulkā tika pamanīts dejotāju pāris - Imants Magone ar partneri Valdu Freimūti. Viņus uzaicināja dejot Valsts deju ansamblī "Sakta". Pēc vidusskolas beigšanas Imants iestājās Latvijas Valsts universitātes Juridiskajā fakultātē un dejoja universitātes deju ansamblī "Dancis" un Nacionālās operas baleta trupā. 1958.gadā sāka vadīt Rīgas Pionieru pils deju kolektīvu. Kad bērni pārauga pionieru vecumu, ar visu bijušo kolektīvu pārgāja strādāt uz Poligrāfiķu kultūras namu, kas uzskatāms par tautas deju ansambļa "Liesma" sākumu 1961.gadā. 1964.gadā ansamblis iegūst Tautas deju ansambļa Goda nosaukumu. Te I.Magone izveidoja arī bērnu tautas deju ansambli "Dzirkstelīte", ko vadīja līdz 1993.gadam.

1992.gadā Imants Magone nodibināja savu privāto Tautas deju un mūzikas klubu "Liesma", kurā dzied, dejo un spēlē 9 amatieru mākslas kolektīvi ar vairāk kā 600 dalībnieku.

Imants Magone bija tas cilvēks, kas Balvu rajona deju kolektīviem palīdzēja gatavoties Dziesmu un deju svētkiem, uzņēmās rajona deju svētku virsvadītāja pienākumus. Kopā ar Latgales novada dejotājiem Balvos tika nosvinēts I.Magones 60 gadu jubilejas koncerts 1996.gadā.

Imants Magone bijis piecu Deju svētku virsvadītājs (1980., 1990., 1993., 1998.,2003.) un Deju svētku goda virsvadītājs 2008.gadā

Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieks, daudzu starptautisku atzinību laureāts, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, KKF mūža stipendiāts

Ilona Brūvere ir izveidojusi portretfilmu "Horeogrāfs Imants Magone".

Horeogrāfs miris 2008.gada 21.augustā

Dziesmu un deju svētku virsvadītāja, deju ansambļa "Liesma" ilggadējā vadītāja Imanta Magones audzēkņi un citi ziedotāji Meža kapos uzstādījuši pieminekli savam aizsaulē aizgājušajam deju pedagogam. Skulptūra veidota no pamatīga akmens, ko tās autors tēlnieks Pauls Jaunzems uzskata par personību - ar savu dvēseli, enerģētiku un dzīvesstāstu.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no bibliotēkas novadpētniecības fonda: Kārlis Vents un Imants Magone deju skatē Balvos (1990); Imants Magone deju svētkos Balvu pilsētas estrādē (1996); ar Kultūras nodaļas vadītāju Rutu Cibuli (90.gadu sāk.)

Raksta ID: 403
Atjaunināts: 13 aprīlis, 2021
Atjauninājumu skaits:: 6
Skatījumi:: 2366
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 13 aprīlis, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Darius Skaidrīte
b Ivanova Līga
b Laizāne Inese
b Matīsa Aina
b Resne Vaira
b Soboļeva Tamāra
b Vilkaste Pēteris