Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ločmele Anita

Raksta ID: 401
Atjaunināts: 06 janvāris, 2022

Pedagoģe, režisore, lugu autore
Dzimusi 1961.gadā Baltinavas pagasta Dansku ciemā. Mācījusies Baltinavas vidusskolā, LVU Filoloģijas fakultātē latviešu valodas un literatūras nodaļā. Kopš augstskolas beigšanas 1986. gadā strādāja par latviešu valodas un literatūras skolotāju Baltinavas vidusskolā, vadīja skolas dramatisko kolektīvu, organizēja skolā folkloras vakarus, teātra nedēļas un dzejas kafejnīcas. Pēc 35 nostrādātiem gadiem skolā, 2021.gada vasarā Anita nomainīja darbavietu un tagad viņa strādā Baltinavas muzejā. Ir muzejpedagoģe jeb izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste.

1999.gadā projektu nedēļā skolā pētījuši teātra tradīcijas Baltinavā. Pēc savāktajiem atmiņu stāstījumiem izrādījās, ka galvenie teātrāļi pagastā bijuši tieši skolotāji. Tas kādu laiku urdīja Anitu, līdz viņa sāka vākt cilvēkus dramatiskajam kolektīvam. Tā kā sanāca vienas sievietes,tad uz 2000.gada Lieldienām tika iestudēta Annas Brigaderes luga "Čaukstenes". Jāņos jau izrādīja Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos". Anita konstatēja, ka atrast lugas un piemērotus tekstus saviem aktieriem, ir pagrūti un sāka tos rakstīt pati. Lugas viņa raksta ar pseidonīmu Danskovīte.
Danskovīte ir sarakstījusi lugas "Ontons i Anne", kurai nu jau ir 6 daļas, "Sīvasmotes senču laiki" (3 daļas), "Tāva meitas", skeču "Duorgīs pierkums". Viņas sarakstītais 2008.gadā izdots arī atsevišķā grāmatā - Danskovīte "Lugas". Grāmatas priekšvārdā O.Slišāns raksta: "Danskovīte šobrīd ir vispieprasītākā un visatzītākā dramaturģe Latgalē. Viņa pēc 60 gadu pārtraukuma ir atsākusi savulaik Latgalē tradicionālo dramaturģijas žanru, kad autori sacerēja lugas noteiktam teātrim, noteiktam dramatiskajam kolektīvam, zinot aktieru spējas un atbilstību noteiktai tēlu grupai, un lugu sižetus izvēlējās no vienkāršo ļaužu sadzīves, vai tos atrada Latgales cilkvēkiem aktuālajās dzīves un domāšanas veida tēmās". 2015.gadā iznāca Danskovītes lugas grāmatā "Ontans i Anne" ar visām astoņām daļām

Ar savas lugas "Ontans i Anne" otro daļu Anita piedalījusies A.Rubeņa (ASV) organizētajā konkursā "Latgaļu drāma" un ieguvusi balvu par Baltinavas izloksnes popularizēšanu. Latvijas amatierteātru iestudējumu parādē "Gada izrāde 2004" Jelgavā Baltinavas pagasta dramatiskais kolektīvs ar Danskovītes izrādi "Ontons i Anne" izcīnīja laureātu titulu.

Danskovītes lugu "Sīvysmuotis senču laiki" 2009.gadā iestudējis Kārsavas kultūras nama drāmas kopa "Kuorsovīši", bet 2010.gadā pēc viņas viencēliena komēdijas "Ontans i Anne" motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī iestudēta tautas komēdija "Latgola.lv". Atjaunotās Latvijas valsts vēsturē "Latgola.lv" ir visvairāk apmeklētā teātra izrāde. Kaut izrādes pirmizrāde notika 2010.gada 21.oktobrī, tā ar panākumiem joprojām tiek rādīta. Bet 2014.gada pavasarī pirmizrādi Nacionālajā teātrī piedzīvoja  arī "Latgale.lv- 2".

2009.gada amatieru teātru iestudējumu skatē "Gada izrāde 2008" Anita atzīta par labāko aktrisi (Anne izrādē "Ontons i plāšnīca")

2008.gadā, par savdabīgu latgaliešu mentalitātes un valodas popularizēšanu, Anita Ločmele saņēma Latgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu, bet 2011.gada februārī Anita plūca laurus vienā no prestižākajām latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks 2010" nominācijām "Gada cilvēks". Savukārt, 2011.gada jūlijā Anita Ločmele apbalvota ar Baltinavas novada domes Atzinības rakstu.

2011.gada nogalē Anita Ločmele par lugu ciklu par Ontanu un Anni saņēmusi Autoru biedrības AKKA/LAA apbalvojumu - Autortiesību bezgalības balvu

2017.gadā Baltinavas vidusskolas skolotāja un amatierteātra "Palādas" režisore ieguvusi Nikodema Rancāna balvu par latgaliešu valodas popularizēšanu caur dramaturģiju.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Ločmeles personīgā arhīva: A.Ločmele ar daļu kolektīva Nacionālajā teātrī, saņemot Kultūras ministrijas prēmiju; Anita Limbažu festivāla 2005.gada 17.septembrī atklāšanā (vadītāji kā arestanti); grāmatas "Ontans i Anne" atvēršanas svētkos Baltinavas Paaudžu centrā (2015); G.Gruziņas zīmētais Anitas šaržs (2015)

Raksta ID: 401
Atjaunināts: 06 janvāris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 4077
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 janvāris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna