Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dreimanis Vitolds

Raksta ID: 397
Atjaunināts: 30 augusts, 2017
Diriģents, kultūras darbinieks
Dzimis 1933.gadā Balvu rajona Rugāju pagasta "Silenieku" ciemā. No 5.klases mācījās Gulbenes rajona Krusta skolā un vēlāk Gulbenes vidusskolā. 1960.gadā iestājas Daugavpils mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā un 1961.gadā sāk strādāt Upatnieku 7-gadīgajā skolā par dziedāšanas skolotāju. Te viņam ar direktores atbalstu nodibināja savu pirmo orķestri. Kad pensijā aizgāja Balvu 1.vidusskolas dziedāšanas skolotāja Vera Ņemiro, izglītības nodaļas vadītāja aicināju Vitoldu uz Balviem. Jau pirmajā darba gadā - 1963.gadā viņš noorganizēja pūtēju orķestri, kurš jau pēc gada svētku gājienā spēlēja maršu, bet vēl pēc gada - visos rajona svinīgajos pasākumos. Tad nāca skolēnu dziesmu svētki ar pavadījumu spēlēšanu koriem un mūziku tautisko deju kolektīviem. Šajā laikā Vitolds jau bija beidzis skolu un kļuvis par profesionālu dziedāšanas skolotāju un koru diriģentu. 1976.gadā viņš pabeidz J.Vītola konservatorijas Teātra fakultātes kultūrizglītības darba nodaļu.

No 1967.gada 21.septembra V.Dreimanis kļūst par Balvu rajona Kultūras nodaļas vadītāju. Līdz pat 1983.gadam vada Balvu pilsētas jaukto kori "Austrums" un pūtēju orķestri "Balvi". Par orķestra pamatu viņš paņem sava bijušā Balvu vidusskolas pūtēju orķestra dalībniekus, Balvu un Viļakas mūzikas skolu pedagogus. Sākas rūpīgs darbs mēģinājumos, apgūstot salidojuma repertuāru. Darbs vainagojas panākumiem un kolektīvs tiek izvirzīts un pūtēju orķestru salidojumu Talsos ar tiesībām piedalīties kolektīvu sacensībās.  1977.gadā pūtēju orķestrim "Balvi" piešķir Tautas kolektīva goda nosaukumu, bet Vitoldam Dreimanim - Nopelniem bagātā kultūras darbinieka goda nosaukumu.

Sakarā ar dzīvesvietas maiņu, 1983.gada 3.septembrī V.Dreimanis sāka strādāt par zvejnieku kultūras nama "Ziemeļblāzma" direktoru Rīgā.
Miris 2017.gada 18.augustā. Apglabāts Liepupes kapos Tūjā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no novadpētniecības lasītavas fonda
Raksta ID: 397
Atjaunināts: 30 augusts, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2215
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 augusts, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna