Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrs

Raksta ID: 390
Atjaunināts: 26 janvāris, 2015
1959.gadā Tilžas vidusskolā vēstures skolotājas Veronikas Silaunieces vadībā tika uzsākts npvadpētniecības darbs. Pirmo novadpētnieku galvenais darbs bija veikt izziņas darbu par partizāņu cīņu vietām Tilžas novada teritorijā un vākt materiālus par kolhozu organizēšanu. Tika pētīta Tilžas pagasta vēsture un apkopoti materiāli par amatniekiem, podniekiem, audējām. Uz 1967.gada 1.martu bija jau savākts 1012 vienību. Lielu atbalstu novadpētniecības darbā sniedza skolas direktors Staņislavs Razāns. Direktors 1964.gadā jaunuzceltajā skolas piebūves trešajā stāvā muzeja iekārtošanai ierādīja telpas. 1967.gada 9.maijā tika atvērts Tilžas vidusskolas Vēstures muzejs. 1980.gada 3.maijā ar Latvijas Kultūras ministrijas lēmumu tam tika piešķirts Tautas muzeja nosaukums.
Atmodas laikā muzejs tika izpostīts, dokumenti, kartotēka, daudzi vērtīgi eksponāti izmētāti. Vandaļi bija izņēmusi durvis un logu stiklus. Tā kā muzejs netika kurināts, ielūza grīda, no griestiem lietus laikā tecēja ūdens, daudzi senie darba rīki sabojājās, adījumi un jostas sapelēja. Pateicoties Tilžas - Romas katoļu draudzes mācītājam A.Budžem, kurš 1991.gada oktobrī sāka strādāt Tilžā, muzeja materiāli tika pārvesti nu jau uz 1990.gadā jaunuzcelto skolas ēku. Bija vajadzīgs divu gadu darbs, lai materiālus izkaltētu un sašķirotu. Skolas direktors Voldemārs Čeksis muzejam ierādīja telpas un uzaicināja darbā bijušo muzeja vadītāju Veroniku Silaunieci, kura muzeju iekārtoja no jauna. N0 1992.gada līdz 1995.gadam muzejs atradās Tilžas vidusskolas pārziņā. 1995.gada 3.maijā muzeju nodeva Tilžas pagasta padomei, un tas tika nosaukts par Tilžas novada muzeju. No 2009.gada tas saucas kā Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrs un atrodas Brīvības ielā 5.
Muzeja vadītājas: Veronika Silauniece (1967 - 2000), Rutta Silauniece (2000 - 2006), Ligita Kokoreviča (2006). No 2006.gada novembra muzeju vadīja Dace Miza, tagad - no 2009.gada septembra Rutta Silauniece
  Tilžas kultūvēstures izpētes un tūrisma centrā ir apskatāmas pastāvīgās ekspozīcijas: skolu vēsture, baznīcu vēsture, Tilžas novadnieki, senlietu kolekcija, tekstīlijas, keramika, Tilžas pagasta etnogrāfija. Tiek sniegta informatīva palīdzība skolēniem un studentiem izstrādājot kursa un bakalaura darbus par Tilžu un tās apkārtni, tiek pētīta, apkopota un popularizēta Tilžas vēsture.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Muzeja ilggadējā vadītāja V.Silauniece, muzeja ekspozīcija 2008.gadā (foto D.Miza)
Raksta ID: 390
Atjaunināts: 26 janvāris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2723
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 janvāris, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annas Āzes privātā kolekcija - Meža muzejs
b Baltinavas pagasta muzejs
b Balvu novada muzejs
b Balvu pilsētas ģimnāzijas muzejs
b Dzintara Dvinska senlietu kolekcija "Cīrulīšos"
b Egļavas mežniecības muzejs
b Kultūrvēstures lauku sēta "Vēršukalns"
b Privātā senlietu kolekcija "Saipetnieki"
b Rugāju novada muzejs
b Upītes kultūrvēstures muzejs
b Viļakas muzejs