Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu pilsētas ģimnāzijas muzejs

Raksta ID: 389
Atjaunināts: 21 novembris, 2014
Skolas muzejs Dārza ielā 2 darbojas kopš 1988.gada 30.janvāra, kad Balvu 1.vidusskolā tiek atzīmēta šīs skolas ēkas 10 gadu jubileja. Muzeja dibinātāja un vadītāja ir skolotāja Irēna Šaicāne.
Kad muzejs uzsāka savu darbību, tam bija atvēlēta viena telpa skolas bēniņos. Pašlaik muzejā ir trīs telpas: pamattelpa, absolventu un represēto telpas. Vissenākā ir pamattelpa, kurā atrodami materiāli par izglītības lomu Balvu pilsētas izaugsmē, skolu attīstību, izglītības vadītāju un skolotāju nozīmi skolas vēsturē, sporta, deju pulciņu, ansambļu sasniegumi un citi materiāli, kas saistīti ar skolas dzīvi.
2000.gadā, gatavojoties ģimnāzijas 70 gadu jubilejai, muzeja telpas tiek paplašinātas, izveidojot 2.telpu, kur 2001.gada 28.aprīlī pirmo reizi skatāma ekspozīcija veltīta ģimnāzijas absolventiem. Tajā atrodas visu skolas absolventu fotogrāfijas un saraksti.
2005.gada 24.martā tika atklāta vēl viena telpa, kur izvietoti materiāli, kas stāsta par padomju režīma 20.gadsimta 40.gados represētajiem balveniešiem.  Šeit nelielā platībā izvietoti astoņi stendi, kas veltīti cilvēkiem, kuri cietuši represijās, izcietuši deportācijas, kā arī divi no šiem stendiem ir veltīti jaunatnes nacionālās pretošanās kustībai Balvos no 1944. gada līdz 1949. gadam.
Muzeja vitrīnās ikviens var apskatīt medaļas un diplomus, pētījumus par dzimtas vēsturi (28), dažādas ziņas par Balvu un citu skolu dzīvi, lietiskos materiālus, grāmatas, žurnālus u. c. Vislielāko interesi skolēniem parasti izraisa vitrīna, kurā ir aplūkojama nauda. Tajā ir ap 260 papīra naudas zīmes un ap 167 monētas. Muzejā glabājas 40 albumi, kuri sevī ietver ap 1630 foto, bet saskaitot visus muzejā esošos fotouzņēmumus, to skaits jau pārsniedz 4000. Ir atsevišķi stendi ievērojamiem Balvu puses kultūras darbiniekiem - Tālim Matīsam, Jānim Ūdrim, Arnoldam Jēkabsonam un Aloizijam Jūsmiņam.
Lai veidotu labāku izpratni par novada vēsturi, skolā regulāri notiek Muzeja stundas - par pilsētas veidošanos - nosaukumu, ģerboni, karogu; par skolām Balvu pilsētā; par to, ko stāsta ielu nosaukumi; par pieminekļiem un piemiņas zīmēm Balvos; par to, ko stāsta Balvu ozoli; par balveniešiem 1941. un 1949.gada deportācijās.
Par skolas un muzeja vēsturi ir sagatavota brošūra "Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs", kura ir pieejama arī muzeja mājas lapā.
2012.gadā par ieguldījumu skolu muzeju vērtību saglabāšanā Irēnai Šaicānei pasniegts Skolu muzeju biedrības Pateicības raksts
Kopš 2008 gada 2.aprīļa muzejam ir sava mājas lapa - http://www.bpg.edu.lv/muzejs/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

I.Šaicāne muzeja 20.dzimšanas gadadienā 2008.gadā; materiālu ekspozīcijas muzejā (foto no laikraksta "Vaduguns")
Raksta ID: 389
Atjaunināts: 21 novembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3242
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 novembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annas Āzes privātā kolekcija - Meža muzejs
b Baltinavas pagasta muzejs
b Balvu novada muzejs
b Dzintara Dvinska senlietu kolekcija "Cīrulīšos"
b Egļavas mežniecības muzejs
b Kultūrvēstures lauku sēta "Vēršukalns"
b Privātā senlietu kolekcija "Saipetnieki"
b Rugāju novada muzejs
b Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrs
b Upītes kultūrvēstures muzejs
b Viļakas muzejs