Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos

Raksta ID: 385
Atjaunināts: 03 februāris, 2021

Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos atklāts 1979.gada 28.jūlijā. Ansambļa autores bija arhitekte Karīna Daujāte un tēlniece Arta Dumpe.
Lielā Tēvijas karā kritušo karavīru vārdi iekalti bronzas plāksnēs pie memoriālās sienas un Mātes tēla Brāļu kapos.
Pateicoties Krievijas vēstniecības finansiālajam atbalstam un sabiedriskajai organizācijai "Meklēšanas vienība", 1999.gadā Brāļu kapi tika sakārtoti, jo daudzas plāksnes ar karavīru uzrakstiem laika zobs bija jau sabojājis. Tika uzstādītas marmora plāksnes ar 566 Lielajā Tēvijas karā kritušajiem padomju armijas karavīriem.

Balvu pilsētas Brāļu kapu labiekārtošana notika arī 2020.gada pavasarī, kad tika veikti laukuma bruģēšanas darbi un zaļās zonas sakārtošana.

   
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto: D.Teilāne (2007.gada 9.maijā)

Raksta ID: 385
Atjaunināts: 03 februāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2391
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 februāris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas