Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas

Raksta ID: 384
Atjaunināts: 24 novembris, 2014
Pirmo reizi piemiņas akmeni Kubulos atklāja 1995.gada 14.jūnijā
Autors - Pēteris Kravalis
Piemiņas akmenī iekalti vārdi:
"Vēl ilgi, ilgi sliedes dunēs
Un vilcieni te nāks un ies,
Tie mūsu mīļos nepārvedīs,-
Tiem mūža vilciens apstājies" /M.Stradiņa/
Restaurēto piemiņas zīmi atklāja 2011.gada 14.jūnijā Margarita Stradiņa un Konstantīns Maslovskis, iesvētīja luterāņu draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis
2014.gada 11.novembrī, pieminot latviešu tautas varoņus, piemiņas vietā tika atklāta arī jaunizveidotā piemiņas plāksne. Tā vēsta, ka no Balvu stacijas 1949.gadā aizvesti 634 cilvēki. No Abrenes apriņķa 14.06.1941.gadā deportēti 446 cilvēki, bet no Viļakas apriņķa 1949.gadā deportēti 1696 cilvēki


Foto: D.Teilāne (2008.gada 14.jūnijā); M.Teilāns (2014.gada 11.novembrī)
Raksta ID: 384
Atjaunināts: 24 novembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1952
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 novembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas