Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis Miķelim Bukšam

Raksta ID: 381
Atjaunināts: 19 jūnijs, 2012
Piemiņas plāksne slavenajam Latgales zinātniekam Miķeļa Bukša dzimtajā ciemā Plešovā pie viņa tēva brāļa dēla Staņislava mājām tika atklāta un iesvētīta 1992.gadā. Piemiņas plāksnei metu izstrādāja mākslinieks - grafiķis Pēteris Gleizdāns, bet dabā to realizēja mākslinieks koktēlnieks Juris Čizevskis. Praktisku palīdzību sniedza Staņislava Bukša ģimene un Upītes folkloras kopa.
Piemiņas plāksni iesvētīja Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudzes prāvests Jānis Svilāns
 
Pieminekli latgaļu literatūras un kultūras vēsturniekam un valodniekam, viņa 100.dzimšanas dienas svinībās, atklāja 2012.gada 1.jūnijā turpat Plešovā. Tikai tagad tas atrodas māju otrajā pusē pie ceļa. Pieminekli veidojuši tēlnieki Matīss Kalniņš un Zane Elerte. Tēlniece, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka "piemineklī attēlotas 16 grāmatas, bet 17. skatītājiem jāierauga pašiem..."


Sieva Janīna Bukša pie piemiņas plāksnes 1993.gadā (no J.Bukšas foto arhīva)
Māju saimnieks Staņislavs Bukšs ar sievu 2006.gadā (no O.Slišāna personīgā arhīva)
Piemineklis M.Bukšam (R.Cibules foto)
Raksta ID: 381
Atjaunināts: 19 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2206
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 jūnijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas