Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā

Raksta ID: 379
Atjaunināts: 18 janvāris, 2022

No 1989.gada rudens līdz 1991.gada rudenim uz nelielā Ančipovas ciema strautiņa Tikltapļovas ieplakā tika uzpludināts Latvijas atbrīvošanas cīņu Ančipovas kaujas piemiņai ezeriņš, veidojot ceļa uzbērumu un ieliekot caurteci liekā ūdens notecei uz Kūkovas upi. Kad tas tika paveikts ar paju sabiedrības "Upīte" un CRBP -13 Rekavas iecirkņa spēkiem, tad, atceroties Latgales partizānu pulka varonīgās kaujas un tieši atbrīvošanas cīņas 1920.gada 13.janvārī, 1992.gadā tika izgatavota un uzstādīta plāksne. To iesvētīja 20.jūnijā draudzes prāvests J.Svilāns. Pašu piemiņas plāksni veidoja mākslinieks Antons Rancāns, bet uzstādīja Ontons Slišāns.
Atjaunoto piemiņas plāksni 1998.gadā  uzstādīja Ontons Slišāns ar dēlu Andri. To pēc mākslinieka Pētera Gleizdāna meta veidoja Rēzeknes mākslas koledžas koktēlniecības nodaļas audzēkņi J.Igoveņa vadībā. Uzraksts uz plāksnes: "Latgolas partizānu pulks - Ančipovas kauja 13.01.1920". Šobrīd šī piemiņas zīme glabājas Upītes muzejā.

2020.gadā, kad Ančipovas kaujai apritēja 100 gadi, Andris Slišāns saprata, ka šo piemiņas vietu vajag sakārtot, un tā aizsākās darbi. 2021. gada novembra sākumā koka piemiņas zīmes vietā tika uzstādīts granīta piemineklis, ko pēc paša meta darinājis akmeņkalis Vitālijs Peļņa. Jaunā piemiņas zīme par godu Latgales partizānu pulka vēsturiskajai kaujai pie Ančipovas tika atklāta 2022.gada 13.janvārī.

Pulētā granīta plāksnē, kas iestrādāta rupji apstrādātā neregulāras formas laukakmenī, blakus Latgales partizānu pulka krūšu nozīmes atveidojumam iekalts teksts:Lotgolas partizanu pulks 1919 – 1920” un Ančipovas kauja 13.01.1920”.

 Atklājot piemiņas zīmi, tās pamatos tika ievietota kapsula ar Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita vēstījumu. “Šķilbēnu pagastā 1920.gada 9.janvāra rītā Latgales partizānu pulka 3.un 4.bataljons virsleitnanta Jāzepa Kanareviča vadībā iesāka varonīgo cīņu ar sarkano strēlnieku pulku. Virzoties tālāk, 11.janvārī sarkanie strēlnieki atkāpās un nocietinājās Kūkovas upes krastos Ančipovas ciemā. 13.janvāra rītā partizānu pulks metās varonīgi virsū un padzina naidnieku no Kūkovas krastiem, atbrīvojot Latvijas teritoriju no naidīgajiem spēkiem. Ančipovas kaujas vietā 1989.gadā tika uzpludināts Ančipovas ezers. 1992.gada 2.jūnijā pie ezera tika izveidota un iesvētīta piemiņas plāksne. 2020.gadā Latgales atbrīvošanas cīņu 100gadē tiks atjaunota un uzstādīta piemiņas zīme. Kad tu skatīsi šo vēstījumu, tad zini, ka piemiņas zīmes pamatos tas tika ielikts kā pateicības apliecinājums Latgales partizānu pulkam par izcīnīto Latvijas un Latgales brīvību un par mums doto iespēju dzīvot pašiem savā valstī.”

Kapsulu piemiņas zīmes pamatos iemūrēja Andra Slišāna dēli – Miķelis, Jēkabs un Dominiks, un piemiņas vietu iesvētīja Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels un Zemessardzes 3.Latgales brigādes kapelāns kapteinis Rinalds Broks


Pirmie divi foto no O.Slišāna personīgā arhīva; nākamie divi - Ilutas Jaunžeikares foto: piemiņas plāksnes atklāšana 2022.gada 13.janvārī

Raksta ID: 379
Atjaunināts: 18 janvāris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1879
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 janvāris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas