Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis V.I.Ļeņinam

Raksta ID: 377
Atjaunināts: 06 aprīlis, 2018
Sešdesmitajos gados republikā tika izsludināts konkurss par labāko V.I.Ļeņina pieminekļa projektu Balvu pilsētā. Konkursa rīkošanā piedalījās Latvijas PSR Celtniecības komiteja, Mākslinieku savienība, Arhitektu savienība un Kultūras ministrija. Žūrijas komisijas vērtējumam tika iesniegti 18 priekšlikumi. Uzvarēja tēlnieka Jura Mauriņa un arhitekta Ivara Bumbiera kopējais projekts, kurš tika realizēts dzīvē. Un 1973.gada 7.novembrī - LOSR 56.gadadienā iepretī Balvu kultūras namam pieminekli atklāja. Savulaik V.I.Ļeņina piemineklis Balvos bija iekļauts republikas aizsargājamo vēstures pieminekļu sarakstā.
Pieminekļa kompozīcija bija savdabīga - V.I.Ļeņins bija attēlots runātāja pozā, tribīne veidoja arī postamentu. Karēlijas granītā kaltais piemineklis bija septiņus metrus augsts. Balvu pilsētas centrā tas atradās gandrīz 18 gadus. Tad pēc demontēšanas to pārvietoja uz Steķintavu, uz bijušo glābšanas staciju ezera krastā, jo tur ar 1989.gada 1.janvāri bija sācis darboties Vēstures un mākslas muzejs. Pēc muzeja pārcelšanas uz Brīvības ielu, piemineklis joprojām atrodas tās pašas ēkas pagalmā, kas tagad ir privātīpašums.


K.Ozoliņa foto un foto no I.Dulbergas personīgā arhīva
Raksta ID: 377
Atjaunināts: 06 aprīlis, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2230
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 aprīlis, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas