Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos

Raksta ID: 375
Atjaunināts: 28 decembris, 2022

Šūnakmenī veidotais piemineklis partizāniem, kas cīnījušies pret vācu iebrucējiem Lielā Tēvijas kara laikā (1941 -1945), kā Otro pasaules karu PSRS teritorijā dēvēja Padomju Savienībā, Balvos tika atklāts 1961.gada 11.jūnijā. Pieminekļa autori - arhitekts A.Holcmanis un tēlnieks L.Kristovskis.
Laika gaitā burti kļuva neizlasāmi, daži pat nokrita, tāpēc 21.gadsimta sākumā parādījās vairāki viedokļi par to, cik labi vai slikti 2004.gada atjaunotajā pilsētas skvērā izskatās šis piemineklis. 2004.gadā ar pilsētas domes gādību atjaunoja pieminekļa pamatus, bet 2006.gada rudenī - "SAN - TEX" strādnieki notīrīja sūnas no pieminekļa. Tika atjaunotas arī akmens plāksnes un uzraksti. Burtu izgatavošanai līdzekļus piešķīra Krievijas vēstniecība.

Pēc 2022.gada 5.augusta izdotā Balvu novada pašvaldības rīkojuma "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžu Balvu novadā" piemineklis tika nojaukts 26.oktobrī.

         

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


K.Ozoliņa (1968) un D.Teilānes foto

Raksta ID: 375
Atjaunināts: 28 decembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2782
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas