Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem

Raksta ID: 374
Atjaunināts: 22 februāris, 2021

Pieminekli "Tilžas novada nacionālajiem partizāniem - cīnītājiem par Latvijas brīvību un neatkarību 1940.17.VI -1961.31.XII" Tilžas centrā pie bijušās čekas mājas uzstādīja 1998.gada 20.novembrī. Vēlāk pie pieminekļa nolikta plāksne ar iekaltiem 84 cilvēku vārdiem un uzvārdiem, kuri piedalījās vai atbalstīja pretpadomju kustību Balvu rajonā. Plāksni uzstādīja 2001.gada 14.septembrī. Pieminekļa un plāksnes autors - akmeņkalis Pēteris Kravalis

2020.gadā Balvu novada pašvaldība realizēja projektu "Piemiņas un svētku vietas labiekārtošana Tilžas pagastā". Projekta ietvaros piemiņas akmens tika pārvietots uz pašvaldībai piederošās zemes Tilžas centrā. Te tika iekārtots piemiņas un svētku laukums, kur uzklāts bruģis, izveidota apgaisme un uzlikti soliņi.
Projekta prezentācija notika Tilžas pagasta svētku ietvaros 2020.gada 1.augustā


Piemiņas akmens atklāšana 1998.gadā (foto no Tilžas muzeja arhīva); piemiņas akmens 2020.gadā (D.Lukjanovas foto)

Raksta ID: 374
Atjaunināts: 22 februāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2174
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 22 februāris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas