Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā

Raksta ID: 366
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem uzstādīts vietā, kur atradās J.Cibuļska vadītā izdevniecība - Viļakā, Tautas ielā 6. Pieminekļa autors ir tēlnieks Jānis Bārda. Tas ir pelēks akmens ar baltu atvērtu grāmatu. Piemineklī iekalti vārdi - "Latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā Vincentam Leiko un Joņam Cibuļskam". Piemineklis tika atklāts 1996.gada 8.jūlijā  
Jōņs Cybuļskis (1911 - 1997) Viļakā darbojās no 1934. līdz 1940.gadam. Viļakas pagasta skolās viņš pasniedza ticības mācību. Ievērojis, ka Viļaka, lielās apdzīvotības dēļ ir bagāta ar inteliģenci, bet trūkst grāmatu un rakstāmlietu veikala, J.Cibuļskis atvēra veikalu "Ceņteiba" un nodibināja arī latgaliešu grāmatu izdevniecību, kura darbojās 1939. - 1940.gadā līdz Latvijas okupācijai.
Vincents Leika  (1816 - 1918) latīņu drukas aizlieguma laikā (1863-1904) iesējis katoļu garīga satura grāmatas, tulkojis lūgsnas un garīgās dziesmas no poļu un latīņu valodas, izplatījis rokrakstu literatūru. Miris 1918. gadā Viļakā, apbedīts Viļakā Mateusa kapos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Viļakas muzeja fondiem: Pieminekļa atklāšana 1996.gadā
Raksta ID: 366
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1993
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas