Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)

Raksta ID: 364
Atjaunināts: 06 aprīlis, 2009
Piemiņas zīmi - Balto krustu Lielgrīvas mežā - nacionālo partizānu cīņu vietā atklāja 1997.gada 26.septembrī. Piemiņas pasākums sākās ar dievkalpojumu Tilžas katoļu baznīcā un turpinājās pie Baltā krusta. To iesvētīja baznīcas prāvests Alberts Budže.
Tilžas apkaimes nacionālo partizānu vēsture īsumā - pirmā nacionālo partizānu grupa piecu cilvēku sastāvā Tilžas apkārtnē mežā iegājusi 1944.gada 17.oktobrī. Tie bijuši nacionālie partizāni Andrejs un Antons Roskoši, Pāvels Koniševs, Pēteris Zelčs un Jānis Barkovskis. Šo partizānu kontā ir dažādas kaujas operācijas kopā ar citām partizānu grupām, arī uzbrukums 1945.gada naktī no 4. uz 5.jūniju padomju varas iestādēm Tilžā, lai atbrīvotu sagūstītos un apcietinātos tuviniekus un partizānu atbalstītājus - pavisam 12 ieslodzītos. Grupas komandieris Andrejs Roskošs arī palika pēdējais nacionālais partizāns tilžas apkaimē. Mēneši mežā viņam pārvērtās par gadiem. Andreja Roskoša gaitas beidzās 1951.gada 21.novembrī, kad iznīcinātāju grupa aplenca bunkuru, kurā viņš slēpās un sagūstīja nāvīgi ievainoto nacionālo partizānu.
Baltais krusts ar piemiņas zīmi uzstādīts Lielgrīvas mežā, vietā, kur nacionālie partizāni uzcēla pirmo bunkuru.


Foto no Tilžas muzeja arhīva
Raksta ID: 364
Atjaunināts: 06 aprīlis, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2449
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 aprīlis, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas