Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai

Raksta ID: 361
Atjaunināts: 21 decembris, 2011
Pieminekli 1945.gada vasarā Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai Balvu katoļu kapsētas ziemeļaustrumu pusē atklāja 1998.gada 22.augustā. Piemineklī iegravēti partizānu vārdi: Pēteris Sarkans, Kazimirs Kuņickis, Donats Garais, Zigfrīds Salmanis, Kārlis Niedra, Albertīna Zača, Eleonora Leonova, Anna Kuņicka, Antons Niedra. Uz pieminekļa lasāmi vārdi: "Tev, Latvija, līdz pēdējam elpas vilcienam palikām uzticīgi".
Pieminekļa autors Pēteris Kravalis
1945.gada vasarā 32 nacionālie partizāni atradās Romūkstu mežā. Viņi slēpās no jaunās padomju varas pakalpiņiem un čekistiem, jo boļševisms viņiem nebija pieņemams. 20.jūlijā Romūkstu apkārtnē tika redzēti karavīri, tomēr partizāniem nebija precīzas informācijas par milicijas, „istrebiteļu” nodomiem. 21.jūlija pēcpusdienā partizāni tika ielenkti un nevienlīdzīgā cīņā krita desmit no viņiem.Foto: I.Bobrova
Raksta ID: 361
Atjaunināts: 21 decembris, 2011
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1986
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 decembris, 2011 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas