Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos

Raksta ID: 360
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Piemiņas vietu Bērzpils pagasta nacionālajiem partizāniem - Dominika Baranovska, kas vācu laikā bija Bērzpils pagasta vecākais, nacionālo partizānu grupai, kas darbojās no 1944.- 1946.gadam, kā arī pieminot citus Bērzpils pagasta nacionālos partizānus, kas darbojās no 1944. - 1954.gadam, atklāja 2006.gada 2.novembrī Lazdukalna pagasta "Slavītos", kas agrāk atradās Bērzpils pagastā. Vēsture stāsta, ka 1946.gada 19.janvārī čekas karaspēka vīri uzspridzināja Lagažas bunkuru, kurā atradās nacionālie partizāni Dominiks Baranovskis, Pēteris Klitončiks, Dominiks Škapars, Jāzeps Volkovs un Vilis Svarāns. Viņu vārdi ierakstīti piemineklī.
Piemiņas vietas idejas autore - bijusī Saeimas deputāte, Balvu rajona novadniece Palmīra Lāce, bet piemiņas akmens autors - balvenietis Pēteris Kravalis.
Pieminekli atklāja Nacionālo partizānu apvienības priekšsēdētājs Ojārs Stefans, Bērzpils un Lazdukalna pagastu priekšsēdētāji Aivars Kindzuls un Ēvalds Stērnieks. Piemiņas vietu iesvētīja Nacionālo Bruņoto spēku virskapelāns Atis Vaickovskis

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Lazdukalna pagasta bibliotēkas fonda
Raksta ID: 360
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2337
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas