Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā

Raksta ID: 359
Atjaunināts: 21 maijs, 2009
Piemiņas vietu nacionālajiem partizāniem blakus Viļakas katoļu baznīcai Parka ielas malā atklāja 1995.gada 3.jūnijā – Ziemeļlatgales nacionālo partizānu pirmajā salidojumā. Vietu iesvētīja dekāns Pēteris Vilcāns.
Čekisti šajā vietā cilvēku iebiedēšanai bija novietojuši noslepkavoto nacionālo partizāņu līķus.
Piemiņas vietu veido divas stūrī sakļautas betona sienas, starp kurām novietots laukakmens ar iecirstu krustu un vārdiem: „Tava tauta nezudīs, kad tu iesi mirt par tautu”. Blakus plāksne ar uzrakstu: "Ziemeļlatgales nacionālie partizāni! Jūs ziedojāt savas dzīvības Latvijai cīņā pret komunistisko okupācijas režīmu! Jūs, Pētera Supes (1920– 1946) izveidotajā un vadītajā Latvijas nacionālo partizānu apvienībā 1944. gadā uzsākāt cīņu pret noziedzīgo režīmu, mūžīga piemiņa jūsu cīņai!"
Celies, Pēteri Supe,
Dvēsele, karā kautā!
Šodien Tavs asins upuris,
Augšām cēlies tautā.
Iziet mūžīgi dzīvot
Jaunajo spēkā un sparā,
Uzvijas, uzplīvo, uzpalo
Augšāmskrejošā karogā!"
  /Broņislava Martuževa./
Uz otras sienas - piemiņas zīme 55 nacionālajiem partizāniem, kas krituši kaujās Stompaku mežā un citur Viļakas apkārtnē. To atklāja  2008.gada 20.jūnijā. Piemiņas zīmes idejas autors un uzstādīšanas organizators bija Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Balvu nodaļas vadītājs Zigfrīds Berķis. Zīmi veidojis akmeņkalis Pēteris Kravalis. Blakus 55 partizānu vārdiem, iekalti vārdi „Arī tiem, kuru vārdi palika nezināmi”.


Foto: I.Bobrova
Raksta ID: 359
Atjaunināts: 21 maijs, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2689
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 maijs, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas