Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"

Raksta ID: 358
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Godinot nacionālo partizānu komandiera Pētera Supes piemiņu, 2005.gada 28.maijā Viļakā tika atklāts viņam veltīts piemineklis. Tas novietots netālu no Viļakas katoļu baznīcas, kara laikā izrakto tranšeju malā, kur čekisti apraka nošautos nacionālos partizānus. Zem P.Supem veltītā pieminekļa ievietota kapsula ar 386 kritušo  nacionālo partizānu vārdiem, kauju aprakstiem un materiāliem par partizānu komandieri. Akmenī iekalti vārdi: "Tev, Latvija, es paliku uzticīgs līdz pēdējam elpas vilcienam".
Pieminekli veidojis Pēteris Kravalis
Pēteris Supe dzimis 1920. gada 1. janvārī Jaunlatgales apriņķa Purvmalas pagasta zemnieku ģimenē. Pēteris pabeidza Viļakas ģimnāziju, pēc augstskolas absolvēšanas Abrenē sāka strādāt par lauksaimniecības biroja galveno agronomu. Kad 1944. gada jūlijā Abrenes pievārtē notika kaujas, P. Supe bija spiests atstāt vecāku mājas. Šķiroties viņš tēvam teicis: „Neskumsti, es atgriezīšos, mums vēl būs daudz darāmā”. 1944. gada 1. oktobra vakarā no vācu lidmašīnas desantēja 11 cīnītāju lielu partizānu grupu, kuras komandieris bija Pēteris Supe ar segvārdu "Cinītis". Labi pārzinādams lauku cilvēku dzīves apstākļus, to centienus un sāpes, viņš prata apvienot izkaisītās partizānu grupas vienotā organizētā spēkā, kas ar ieročiem rokās stājās pretī okupantu patvaļai. Īsā laikā P. Supe kļuva par tautā atzītu, bet komunistu nīstu nacionālo partizānu kustības vadītāju visā Abrenes apriņķī. 1945.gada 2.martā Stompaku kaujā, kas ilga visu dienu, uzbrucēju pārspēks nespēja sagraut nometnes aizsardzību. Naktī pēc lielās kaujas partizāni aplenkumu pārrāva un nesakauti organizēti izgāja no cīņas lauka. P. Supe krita no nodevēja Jāņa Klimkāna rokas 1945. gada 1. aprīlī. Viņa līķi novietoja tagadējās Viļakas autoostas teritorijā, kur tas atradās vairākas dienas. Uz noslepkavotā krūtīm bija uzraksts: "Latgales bandītu vadonis".

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: I.Bobrova
Raksta ID: 358
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3058
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas