Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos

Raksta ID: 357
Atjaunināts: 31 janvāris, 2017
Pirmo reizi piemiņas plāksni rugājiešiem - Latgales partizānu pulka cīnītājiem, kas 1919. un 1920.gados piedalījās Rugāju un Latgales atbrīvošanas kaujās no komunistuu varas, atklāja 1937.gada 22.augustā. Šajā dienā laukumā pie pagasta nama notika parāde, kurā piedalījās aizsargi, aizsardzes un mazpulki. Parādi pieņēma aizsargu pulka komandiera palīgs Matcats. No parādes laukuma svinību dalībnieki gājienā devās uz Rugāju valsts sešklasīgo pamatskolu, kur pie ieejas piestiprināja piemiņas plāksni ar 22 kritušo vārdiem, kas piedalījušies Rugāju atbrīvošanā.  To rotā devīze: “Labāk manu galvu ņēma, nekā manu Tēvu zemi!”. Plāksnē iekalti 22 Rugāju pagasta brīvības cīņās kritušo partizānu vārdi: Jānis Akmens, Jānis Biezais, Jānis Dille, Antons Garais, Afanasijs Iļjins, Juris Jegorčenko, Kārlis - Leonards Krieviņš, Donats Ķikusts, Jānis Kagainis, Jānis Naglis, Jezups Ozoliņš, Jānis Podiņš, Kārlis Pulkstens, Jānis Plešs, Pāvels Skangals, Pēteris Savičs, Jezups Studers, Otto Upatnieks, Jezups Voicišs, Aleksandrs Voicišs, Jānis Zacharāns, Aleksis Zacharāns. Plāksni iesvētīja mācītājs Grīvāns un pareizticīgo priesteris Mazurs.
Baigajā gadā (1940.g.) šo plāksni ienesuši skolā, pielikuši ar aizmugures pusi un izmantojuši par ziņojumu dēli. Vācu okupācijas gados plāksne atradusies savā vietā, bet īsi pirms vācu padzīšanas, plāksni uznesa skolas bēniņos un apbēra ar smiltīm. Pateicoties šiem nezināmajiem patriotiem, plāksne ir saglabājusies.
Atjaunojoties Latvijas Republikai, 1992. gada 2. septembrī to, uzstādot pie Rugāju novada vidusskolas, iesvētīja katoļu priesteris A. Budže.
Veicot skolas renovāciju 2016.gadā, piemiņas plāksni bija nepieciešams noņemt. Tādējādi radās doma, ka plāksni vajadzētu iekalt akmenī un izveidot kā skaistu piemiņas akmeni un uzstādīt to kā paliekošu vēstījumu nākamajām paaudzēm Rugāju skvērā. Šis atbildīgais darbs tika uzticēts Rugāju novada akmeņkalim Guntim Zalužinskim. Atjaunoto piemiņas plāksni atklāja 2016.gada 11.novembrī. Iesvētīja prāvests Oļģerts Misjūns

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: D.Mediniece (2009) un A.Luža (2016)
Raksta ID: 357
Atjaunināts: 31 janvāris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2144
Ievietots:: 20 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 31 janvāris, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas