Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Budeviča Antoņina

Raksta ID: 312
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016

Rokdarbnieču pulciņa "Mežģis" dalībniece
Dzimusi 1932.gada 23.aprīlī netālu no Balviem - Ozolsalas Vīgantos. Skolas gaitas iesākusi Ozolkalna pamatskolā, bet turpinājusi Vīksnas pamatskolā. 1950.gadā pabeigta Balvu 1.vidusskola. Turpmākās studijas jau saistās ar izvēlēto profesiju - pedagoģiju, kas arī bijis viņas mūža aicinājums.
Pabeigusi Madonas pedagoģisko skolu, pirmos divus darba gadus strādā kā Ērgļu rajona Bedrukalna pamatskolas pārzine, bet no 1954. līdz 1961.gadam ir Vīksnas pamatskolas skolotāja. Kopš 1961.gada darba dzīve Antoņinai  saistās ar Balvu pilsētu - viņa ir skolotāja Balvu 1.vidusskolā, Balvu pamatskolā, kā arī no 1973. līdz 1984.gadam - Balvu Pionieru nama direktore. Pensijā no 1987.gada.
Pulciņā "Mežģis"  darbojas kopš paša sākuma. Rokdarbi Antoņinai patika un tos strādāja jau no bērnības. Daudz ko noskatījās un iemācījās no mammas. Antoņina saka: "Vienmēr gribas radīt kaut ko jaunu - gan adot, gan tamborējot, gan izšujot".
Mirusi 2009.gada 21.decembrī

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


 Foto no "Mežģa" arhīva

Raksta ID: 312
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2111
Ievietots:: 04 novembris, 2008 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranova Olga
b Borise Valērija
b Cepurīte Aldona
b Circene Marija
b Gabrāne Nanija
b Gargurne Inta
b Grāvere Antoņina
b Ivanāne Anzelma
b Kalnača Gita
b Kaša Anita
b Keiša Aija
b Kraina Astrīda
b Logina Regīna
b Paidere Irēna
b Puste Helēna
b Ruduka Velga
b Sleža Margarita
b Slišāne Annele
b Slišāne Lienīte
b Sārtaputne Anna
b Ubaga Vera
b Veina Skaidrīte
b Voiciša Valentīna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zača Nellija
b Zelča Lilija
b Zuša Dārija
b Zālīte Evita
b Šnepere Skaidrīte
b Štāle Elfrīda
b Šulce Zelma
b Šļunceva Inga
b Žeiviniece Irēna
b Čakāns Andrejs - Alfrēds