Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Cepurīte Aldona

Raksta ID: 311
Atjaunināts: 02 maijs, 2022

Rokdarbnieču pulciņa "Mežģis" dalībniece
Dzimusi 1942.gada 29.martā Kubulu pagasta Pelnupes ciemā. Mācījusies Vīksnas pamatskolā, pēc tam Balvu vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas beigšanas 1959.gadā, sāka strādāt par pionieru vadītāju Tilžas internātskolā. Pēc viengadīgās Pionieru vadītāju skolas beigšanas 1963.gadā Aldona uzsāka darba gaitas Vīksnas pamatskolā, bet 1965.gadā Balvos atklāja Balvu vidusskolas jauno ēku, un viņu pārcēla darbā uz Balviem. Strādādama par pionieru vadītāju vēl Vīksnā, Aldona sāka pasniegt rokdarbu stundas, ko turpināja mācīt arī vēlāk. Kādu laiku paralēli pasniedza arī latviešu valodu un literatūru.
Lai iegūtu pedagoģisko izglītību, 1974.gadā Aldona iestājās Liepājas Pedagoģiskā institūta neklātienē, kuru beidza 1977.gadā.  Vēlāk, lai būtu diploms ar attiecīgo izglītību, 1996.gadā beidza arī Daugavpils Pedagoģisko institūtu.
Skolā Aldona Cepurīte nostrādāja visu mūžu līdz pat aiziešanai pensijā 2009.gadā.
Pēc Arvīda Šnepera nāves Aldonu Cepurīti 2006.gadā ievēlēja par Tēvzemes Daugavas Vanagi Latvijā Balvu nodaļas priekšsēdētāju. Biedrība vairākās skolās organizēja vanadzēnu kopas, aprūpēja leģionārus, organizēja Daugavas Vanagu salidojumu Balvos. Šobrīd šī kustība iet mazumā, jo leģionāru arī paliek arvien mazāk.
2007.gadā Balvu Kultūras namā sāka organizēties rokdarbnieču pulciņš, kurā iesaistījās arī Aldona Cepurīte. Viņai vislabāk patika izšūt gobelēnus. Tos veidoja visdažādākajās tehnikās - taisnā vai slīpā gobelēna dūrienā, bārkšu vai ziemeļnieku tehnikā, podziņu tehnikā u.c. Labprāt Aldona arī tamborē, ada un mezglo. NATO samita dalībniekiem uzadīja 54 pārus cimdu.
"Mežģa" 20 gadu jubilejas izstādes atklāšanā Balvu novada muzejā apbalvota ar Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Pateicības rakstu par ilggadēju un radošu darbu tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā un organizēšanā

Mirusi 2022.gada 14.februārī, apglabāta Balvu Rozu kapsētā

 Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Cepurītes personīgā arhīva: ar Vīksnas skolas skolotājiem (1963); kā pionieru vadītāja Balvos (1966); beidzot Liepājas pedagoģisko institūtu 1977.gadā (1.rindā trešā no labās puses); pie Daugavpils pedagoģiskā institūta (1996); Aldona 60.gadu vidū; ar izšūto gobelēnu; Aldonas darbi

Raksta ID: 311
Atjaunināts: 02 maijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2281
Ievietots:: 04 novembris, 2008 by Ināra B.
Atjaunināts:: 02 maijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranova Olga
b Borise Valērija
b Budeviča Antoņina
b Circene Marija
b Gabrāne Nanija
b Gargurne Inta
b Grāvere Antoņina
b Ivanāne Anzelma
b Kalnača Gita
b Kaša Anita
b Keiša Aija
b Kraina Astrīda
b Logina Regīna
b Paidere Irēna
b Puste Helēna
b Ruduka Velga
b Sleža Margarita
b Slišāne Annele
b Slišāne Lienīte
b Sārtaputne Anna
b Ubaga Vera
b Veina Skaidrīte
b Voiciša Valentīna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zača Nellija
b Zelča Lilija
b Zuša Dārija
b Zālīte Evita
b Šnepere Skaidrīte
b Štāle Elfrīda
b Šulce Zelma
b Šļunceva Inga
b Žeiviniece Irēna
b Čakāns Andrejs - Alfrēds