Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logina Regīna

Raksta ID: 308
Atjaunināts: 09 februāris, 2017

Rokdarbnieču pulciņa "Mežģis" dalībniece
Dzimusi 1942.gada 27.jūnijā Šķilbēnu pagasta Baharevā. Mācījusies Rekavas vidusskolā, kur beigusi septiņas klases. Tad Balvos pabeidza pārdevēju kursus un 1958.gadā strādāt Patērētāju biedrības rūpniecības preču noliktavā. Laika gaitā Regīna neklātienē pabeidza gan vidusskolu Balvos, gan Rīgas kooperatīvo tehnikumu, apgūstot prečziņa specialitāti. Dažādos amatos - noliktavas pārzine, prečzine, pārdevēja - tirdzniecībā nostrādāti 39 darba gadi. Pensijā Regīna ir no 1997.gada.
Kad Regīna Logina aizgāja pensijā, bija vairāk brīva laika, viņa pievērsās rokdarbiem. Laikrakstā "Vaduguns" ieraudzīja uzaicinājumu pievienoties "Mežģa" rokdarbniecēm, un tā no 2003.gada Regīna darbojas pulciņā. Viņa tad prata adīt, bet darbodamās "Mežģī", Regīna daudz mācījās no citām sievām - apguva arī tamborēšanu un pilnveidoja savu adīšanas prasmi. Tagad Regīna ada ne tikai cimdus, zeķes, šalles, cepures, apmetņus, džemperus, bet ir noadījusi arī mēteli.
2006.gadā Regīna Logina sāka dziedāt Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru korī "Pīlādzis", ar kuru piedalījusies gan Dziesmu svētkos Rīgā, gan dažādos senioru festivālos un pasākumos tepat Balvos.
Agrāk Regīnai bijusi krāsotu Lieldienu olu kolekcija, kur vecākās olas bija saglabājušās pat 20 gadus. Tagad viņa veido dažādu formu un nokrāsu akmentiņu kolekciju. Regīnai patīk kulinārija un darbs darzā, kur aug arī retāk satopamas puķes.
"Mežģa" 20 gadu jubilejas izstādes atklāšanā Balvu novada muzejā apbalvota ar Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Pateicības rakstu par ilggadēju un radošu darbu tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā un organizēšanā

 Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


 Foto no R.Loginas personīgā arhīva: ar "Mežģi" (2010); ekskursijā Alūksnē (2011); ar savu 'pašadīto šalli (2008); Regīnas darbi Senioru festivālā Balvos (2010); gaidot uzstāšanos ar kori "Pīlādzis" (2010); ar kora dalībniekiem Dziesmu svētku laikā Rīgā (2008); ar savu izaudzēto puķi (2013)


Raksta ID: 308
Atjaunināts: 09 februāris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1886
Ievietots:: 04 novembris, 2008 by Ināra B.
Atjaunināts:: 09 februāris, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranova Olga
b Borise Valērija
b Budeviča Antoņina
b Cepurīte Aldona
b Circene Marija
b Gabrāne Nanija
b Gargurne Inta
b Grāvere Antoņina
b Ivanāne Anzelma
b Kalnača Gita
b Kaša Anita
b Keiša Aija
b Kraina Astrīda
b Paidere Irēna
b Puste Helēna
b Ruduka Velga
b Sleža Margarita
b Slišāne Annele
b Slišāne Lienīte
b Sārtaputne Anna
b Ubaga Vera
b Veina Skaidrīte
b Voiciša Valentīna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zača Nellija
b Zelča Lilija
b Zuša Dārija
b Zālīte Evita
b Šnepere Skaidrīte
b Štāle Elfrīda
b Šulce Zelma
b Šļunceva Inga
b Žeiviniece Irēna
b Čakāns Andrejs - Alfrēds