Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sleža Margarita

Raksta ID: 306
Atjaunināts: 01 novembris, 2017

Farmaceite, ilggadēja aptiekas vadītāja, rokdarbnieču pulciņa "Mežģis" dalībniece
Dzimusi 1939.gada 1.augustā Balvu rajona Rugājos, bet pēc bēgļu gaitām ģimene dzīvoja Rugāju pagasta Kaņepienē, kur šobrīd saimnieko dēls Gvido. Rugājos vecāki - Anastasija un Aloizs Vītoli nomāja Ķirsona mājas, kur bija ierīkots viņu privātais pārtikas veikals. Sākumā tas bija kā Maizes veikals, jo mamma cepa maizi. Cepa arī kūkas un tortes.  Vispirms Margarita mācījās Upetnieku pamatskolā, vēlāk Rugāju vidusskolā. Beidzot vidusskolu 1957.gadā, uzreiz uzsāka studijas Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas fakultātē. Jau bērnībā Margarita esot teikusi, ka grib kļūt par aptiekas jaunkundzi. Droši vien tāpēc, ka dzīvesvietai pretī bija aptieka un aptiekāram bija divas skaistas meitas. Tas mazajai meitenei paticis.
1962.gadā Margarita beidza augstskolu un ieguva provizora kvalifikāciju. Šajā pat gadā apprecējās ar Ilmāru Sleži, kurš jau strādāja Balvu Mūzikas skolā, un atnāca strādāt uz Balvu aptieku par provizori. 1966.gadā viņu iecēla par aptiekas pārvaldnieka vietnieci, bet no 1975.gada 1.augusta bija pārvaldniece. No 1997.gada 11.jūlija līdz 1999.gada 1.janvārim aptiekas pārvaldniece bija Rita Pennere, bet tad viņa izveidoja savu privātaptieku, un tā kā aptiekā nebija darbinieku ar augstāko profesionālo izglītību, tad Margaritai nācās atkal vadīt aptieku. Kopumā Margarita Sleža aptieku vadīja 36 gadus līdz 2007.gadam, kad vadību nodeva Līvijai Burmistrei. Kādu laiku viņa  turpināja strādāt kā farmaceite, bet ar 2017.gada 1.augustu ir pensijā. Kopumā aptiekā Margarita nostrādāja tieši 55 gadus.
Rokdarbnieču pulciņā "Mežģis" Margarita Sleža darbojas no 1999.gada. Rokdarbi viņai patikuši visu laiku. Margaritas mamma bija liela rokdarbniece, un no viņas arī apguva adīšanas, tamborēšanas un aušanas prasmi. Darboties "Mežģī" uzaicināja Skaidrīte Šnepere. Tā kā Margarita strādāja, tad rokdarbnieču sanākšanās sākumā piedalījās vairāk epizodiski. "Mežģī" arī viņa vairāk nodarbojas ar adīšanu un tamborēšanu -aptamborē smalkus kabatas lakatiņus, linu sedziņas. Margaritas rokdarbi līdz ar citu farmaceitu darbiem bija izstādīti arī izstādēs Rīgā un Daugavpilī.
Ģimenē izaudzināti trīs dēli. Ir septiņi mazbērni.
Margaritas Sležas dzīve visu laiku saistīta ar mūziku - vīrs bija Mūzikas skolas direktors un diriģents, pati kādu laiku dziedājusi Skolotāju korī, labprāt klausās dažāda žanra mūziku, apmeklē koncertus. Patīk teātris un ceļošana un priecājas par mazbērniem, kuri gandrīz visi beiguši mūzikas skolas.
2008.gadā Margarita Sleža apbalvota ar Balvu pilsētas Atzinības rakstu, 2014.gadā - ar Balvu novada domes Atzinības rakstu, bet "Mežģa" 20 gadu jubilejas izstādes atklāšanā Balvu novada muzejā apbalvota ar Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Pateicības rakstu par ilggadēju un radošu darbu tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā un organizēšanā

 Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no M.Sležas personīgā arhīva: Margarita 75.gadu jubilejā (2014); gada vecumā (1940); beidzot vidusskolu (1957); pēc augstskolas beigšanas ar nākamo vīru Ilmāru (1962); ekskursijā Šveicē; Margaritas rokdarbi

Raksta ID: 306
Atjaunināts: 01 novembris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2303
Ievietots:: 04 novembris, 2008 by Ināra B.
Atjaunināts:: 01 novembris, 2017 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Medicīnas un farmācijas darbinieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Baranova Olga
b Borise Valērija
b Budeviča Antoņina
b Cepurīte Aldona
b Circene Marija
b Gabrāne Nanija
b Gargurne Inta
b Grāvere Antoņina
b Ivanāne Anzelma
b Kalnača Gita
b Kaša Anita
b Keiša Aija
b Kraina Astrīda
b Logina Regīna
b Paidere Irēna
b Puste Helēna
b Slišāne Annele
b Slišāne Lienīte
b Sārtaputne Anna
b Ubaga Vera
b Veina Skaidrīte
b Voiciša Valentīna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zača Nellija
b Zelča Lilija
b Zuša Dārija
b Zālīte Evita
b Šnepere Skaidrīte
b Štāle Elfrīda
b Šulce Zelma
b Šļunceva Inga
b Žeiviniece Irēna
b Čakāns Andrejs - Alfrēds