Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šnepere Skaidrīte

Raksta ID: 305
Atjaunināts: 14 februāris, 2022

Pedagoģe, rokdarbniece, rokdarbnieču pulciņa "Mežģis" vadītāja
Dzimusi 1927.gada 23.novembrī Cēsu rajona Taurenes pagasta "Ķekavās". 1937.gadā uzsāka mācības Taurenes sešklasīgajā pamatskolā, kuru beidza 1942.gadā, un tālāk mācības turpināja Jelgavas Skolotāju institūtā. Kara laikā 1944.gadā studijas bija spiesta pārtraukt, bet pēc tam - 1945.gadā Skaidrīte iestājās Cēsu Skolotāju institūta Fizikas un matemātikas fakultātē. 1948.gada jūlijā Skaidrīte institūtu pabeidza un 15.augustā sāka strādāt Balvu vidusskolā par fizikas un matemātikas skolotāju. Bija brīdis, kad darbmācību meitenēm skolā mācīja skolotājs Jānis Blāķis. Tā kā Skaidrītei diplomā bija ierakstīts arī "rokdarbu skolotājs", tad viņai piedāvāja mācīt meitenēm rokdarbus. Tā pēdējos 20 gadus viņa, galvenokārt, arī strādāja skolā par rokdarbu skolotāju, vien savām audzināmajām klasēm mācīja arī fiziku un matemātiku.
1952.gadā Skaidrīte Šnepere sāka organizēt Balvu strādnieku un jauniešu vidusskolu jeb vakara vidusskolu un vienu gadu bija šīs skolas direktore (kā arī pasniedza matemātiku). Kādu laiku Skaidrīte bija arī internāta audzinātāja uz pusslodzi, braukāja uz Stacijas skolu, aizvietojot kolēģi. Pensijā no 1980.gada. Reizēm gan viņai nācās periodiski aizvietot kādu skolotāju arī Balvu vidusskolā.
Aizejot pensijā, Skaidrīte Šnepere sāka strādāt "Daiļradē"-  mājās adīja pirkstaiņus. Vienu gadu Skaidrīte pavadīja pārbraucienos no Balviem uz Jelgavu, jo meitai vajadzēja sākt strādāt, un viņa četras dienas nedēļā auklēja Jelgavā mazdēlu, bet atlikušās trīs nedēļas dienas pavadīja mājās.
No 1992.gada Skaidrīte Šnepere darbojas Daugavas Vanagos. Kad vēl bija dzīvi vecie leģionāri, kopas dalībnieki regulāri braukāja viņus apraudzīt un pie reizes aizveda kādu humānās palīdzības sūtījumu. Skaidrīte bija arī Balvu rajona Daugavas Vanagu valdē.
Savā laikā Skaidrīte aktīvi darbojusies arī pašdarbībā. Tikko sākusi strādāt, palīdzēja dziedāšanas skolotājai Verai Ņemiro noorganizēt kori, kurā arī pati dziedājusi. Tad pailgu laiku darbojusies teātrī. Atceras, ka Kultūras namā iestudējuši izrādi "Medūzas plosts".
No 1997.gada Skaidrīte Šnepere turēja rokās "Mežģa" grožus, bija rokdarbnieču pulciņa vadītāja.
Ar rokdarbiem Skaidrīte nodarbojas kopš bērnības. Pirmais viņas rokdarbs bija piecu gadu vecumā krustdūrienā izšūts galdauts. Tad viņa dzīvoja Rīgā pie vecmammas un kaimiņos viena sieva  izšuva. Mazajai meitenei arī gribējās tā šūt. Ulmaņu laikos bija tādi rokdarbu veikali, kuros izvēlēto rakstu uzspieda uz auduma, un atlika izvēlēties tikai krāsas un šūt. Skolas gados un jaunībā daudz strādāja baltos darbus (vienvirziena, divvirziena izvilkumi spilvendrānās, blūzēs). "Mežģa" sākumposmā ļoti daudz izšuva gobelēnus bārkšu tehnikā. To Skaidrītei bijis daudz - ap 150 lielākiem un mazākiem gobelēniem. Prasmīgā rokdarbniece ir izšuvusi divpadsmit kvadrātmetrus (četras slejas, četri gadalaiki pa trīs metriem) lielu gobelēnu vedeklai, kurš tagad rotā Žīguru bērnudārzu. Drusku mazāks gobelēns nonācis arī Viļakas bērnudārzā. Kādu laku Skaidrītei patika izpildīt darbus krustdūrienā, tāpēc šajā tehnikā tapuši dāvanu maisiņi, iepirkuma somas un spilveni. Tagad vairāk ada un tamborē.
Skaidrīte Šnepere kopā ar vīru Arvīdu uzaudzinājuši meitu Birutu un dēlu Igoru. Tagad viņai ir seši mazbērni un četri mazmazbērni.
Skaidrīte Šnepere 2000.gadā saņēma Latvijas Amatniecības kameras Goda rakstu, 2006.gadā - Balvu pilsētas Atzinības rakstu, 2014. un 2017.gadā - Latvijas Nacionālā Kultūras centra Atzinības rakstus

Mirusi 2022.gada 27.janvārī, apglabāta Balvu luterāņu kapos.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no S.Šneperes personīgā arhīva: Skaidrite 2020.gada augustā (R.Cibules foto); 80 gadu jubilejas reizē (2007); iesvētību dienā Cēsīs (1947); kāzu dienā ar vīru Arvīdu (1952); ar Balvu vidusskolas skolotāju kolektīvu (1949); pirmā izlaiduma klase (1951); ar ģimeni meitas izlaidumā; Skaidrītes darbi

Raksta ID: 305
Atjaunināts: 14 februāris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2383
Ievietots:: 04 novembris, 2008 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 februāris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranova Olga
b Borise Valērija
b Budeviča Antoņina
b Cepurīte Aldona
b Circene Marija
b Gabrāne Nanija
b Gargurne Inta
b Grāvere Antoņina
b Ivanāne Anzelma
b Kalnača Gita
b Kaša Anita
b Keiša Aija
b Kraina Astrīda
b Logina Regīna
b Paidere Irēna
b Puste Helēna
b Ruduka Velga
b Sleža Margarita
b Slišāne Annele
b Slišāne Lienīte
b Sārtaputne Anna
b Ubaga Vera
b Veina Skaidrīte
b Voiciša Valentīna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zača Nellija
b Zelča Lilija
b Zuša Dārija
b Zālīte Evita
b Štāle Elfrīda
b Šulce Zelma
b Šļunceva Inga
b Žeiviniece Irēna
b Čakāns Andrejs - Alfrēds