Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Štāle Elfrīda

Raksta ID: 304
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016

Rokdarbnieču pulciņa "Mežģis" dalībniece
Dzimusi 1936.gada 23.decembrī. Beigusi LLA un daudzus gadus strādājusi Balvu rajona Lauksaimniecības pārvaldē.
Pulciņā "Mežģis" darbojas no 1999.gada decembra. Kā jau vairums vecākās paaudzes rokdarbnieču, savu pirmo adīšanas un tamborēšanas pieredzi Elfrīda guva mājās, mammas vadībā. Bet visspilgtāk atmiņā iegūluši tieši vecmāmiņas darinātie rokdarbi, īpaši - no šatiera diegiem adītie musturdeķi. Elfrīdai bija tikai deviņi gadi, kad viņa sāka adīt pirmo šallīti. Vēlāk adītprasmei klāt nāca arī tamborēšanas, aušanas, izšūšanas, mezglošanas un pat klūdziņpīšanas māksla. Agrāk viņa diez gan daudz arī audusi. Vēl tagad dažas no dienassegām mājās ir saglabājušās. Lasījusi un audusi pat meldru paklājus.
Tagad Elfrīdas kundze visbiežāk izvēlas tamborēšanu. Viņa deju kolektīvam "Atvasara" ir notamborējusi cepures un smalkos, mežģiņotos cimdus, kas dāmu skatuves tērpus padara īpaši pievilcīgus. Tamborējusi spices linu dvieļiem, kas tos uzreiz padara īpaši greznus. Balvu dejotājiem saadījusi tautiskās zeķes, adījusi musturdeķus.
Elfrīdu Štāli var tikai apbrīnot - liekas, ka prot visus iespējamos rokdarbus, arī tagad vēl labprāt apgūst jaunas prasmes, kā, piemēram, lakatu aušanu uz rāmja.
Elfrīda saka: "Rokdarbi ir mans dzīvesveids. Milzu prieku sagādā ne tikai plecu lakatu, galdautu, segu, cepuru tamborēšana, bet arī mazas aukliņas savīšana, rozīšu lapiņu gatavošana". Viņa ir uzadījusi arī desmitiem cimdu un zeķu pāru.

Elfrīda Štāle 2013.gada decembra beigās aizgājusi mūžībā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


 Foto no "Mežģa" arhīva

Raksta ID: 304
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2124
Ievietots:: 04 novembris, 2008 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranova Olga
b Borise Valērija
b Budeviča Antoņina
b Cepurīte Aldona
b Circene Marija
b Gabrāne Nanija
b Gargurne Inta
b Grāvere Antoņina
b Ivanāne Anzelma
b Kalnača Gita
b Kaša Anita
b Keiša Aija
b Kraina Astrīda
b Logina Regīna
b Paidere Irēna
b Puste Helēna
b Ruduka Velga
b Sleža Margarita
b Slišāne Annele
b Slišāne Lienīte
b Sārtaputne Anna
b Ubaga Vera
b Veina Skaidrīte
b Voiciša Valentīna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zača Nellija
b Zelča Lilija
b Zuša Dārija
b Zālīte Evita
b Šnepere Skaidrīte
b Šulce Zelma
b Šļunceva Inga
b Žeiviniece Irēna
b Čakāns Andrejs - Alfrēds