Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bērzpils pagasta Vecpils krucifikss

Raksta ID: 281
Atjaunināts: 06 aprīlis, 2020

Krucifikss Bērzpils pagasta Vecpilī atrodas ceļmalā netālu no Bēržu baznīcas pretī Tūmiņu (agrāk Lazdiņu) mājām. Krusts sākotnēji uzstādīts (stāsta Monika Tūmiņa) jeb atjaunots (stāsta Benedikts Resnis) ap 1934. gadu uz saimnieku Avotiņu zemes. Avotiņi bijuši luterticīgie, bet iebildumus pret krusta uzstādīšanu necēluši. Krusta vieta bijusi ļoti sakopta un to kopuši Lazdiņu dzimtas ļaudis.

30. gados baznīcas svētkos - Lapainē jeb Lapu dienā (tā parasti iekrita maija beigās vai jūnija sākumā , atkarībā no Lieldienām) uz krustu no Bēržu baznīcas gājusi procesija, kuras gaitā pirmā apstāšanās un lūgšanu vieta bijusi pie baznīcas dārzā uzstādītā krusta, otrā - pie Vecpils krusta, trešā – Bēržu kapos pie kapličas krusta un ceturtā pie Raciborsku (tautā sauktu - Stivriņu) mājām, kuras atradās netālu no baznīcas, bet jau uz ceļa Bēržu baznīca – Silamuiža, Viškuļi. Noslēdzot gājienu, pa šo ceļu arī procesija atgriezusies baznīcā. Vēl dzīvie aculiecinieki stāsta, ka viss ceļš pa kuru virzījies gājiens bijis izgreznots ar meijām un procesijā piedalījies ļoti daudz cilvēku.

Krusta vieta izraudzīta tāpēc, ka šeit bijis augstāks kalniņš. Par šo vietu saglabājies nostāsts.

Šajā apkārtnē bijušas trīs muižas – Vecpils, Bonifacova, Mūrmuiža un muižkungi kalniņā likuši pērt nepaklausīgos zemniekus. Krusts pārdzīvojis visus nemierīgos laikus līdz pat 20. gs. 60 gadiem. Vietējais iedzīvotājs B. Resnis stāstījis, ka 60. gadu sākumā, kad viņš atgriezies no izsūtījuma Sibīrijā, krusts vēl stāvējis, bet ap 1962.-1963. gadu, kad kolhoza priekšsēdētājs bijis E. Kacēns un Bērzpils ciema padomes priekšsēdētājs Romanovs, pēc viņu rīkojuma vienā naktī krusts ticis nogāzts un mūka salauzta. Krusts atjaunots 1991. gada maijā. No Bēržu baznīcas nākusi svinīga procesija un krustu iesvētījis prāvests V. Erels.

Vecpils krucifiksu 2006.gada novembrī bija nogāzis lielais vējš, tāpēc 2007.gada jūnijā tas tika uzstādīts un iesvētīts par jaunu. Par krusta taisīšanu un uzstādīšanu parūpējās uzņēmējs A.Tūmiņš.


Foto: R.Cibule (2008 un 2019)

Raksta ID: 281
Atjaunināts: 06 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1650
Ievietots:: 07 augusts, 2008 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 aprīlis, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta Keišu krucifikss
b Baltinavas pagasta Mačusalas krucifikss
b Baltinavas pagasta Morkovas krucifikss
b Baltinavas pagasta Obeļovas krucifikss
b Baltinavas pagasta Puncuļovas krucifikss
b Baltinavas pagasta Safronovkas krucifikss
b Baltinavas pagasta Slobodas krucifikss
b Baltinavas pagasta Slobodas krucifikss pie Antona Kaņepa mājām
b Baltinavas pagasta Svilpovas krucifikss
b Baltinavas pagasta Svilpovas krucifikss
b Briežuciema pagasta Augstasila krucifikss
b Briežuciema pagasta Bēliņu krucifikss
b Briežuciema pagasta Dravenieku krucifikss
b Briežuciema pagasta Dukuļevas krucifikss
b Briežuciema pagasta Ploskenes krucifikss
b Briežuciema pagasta Štikunovas krucifikss
b Bērzkalnes pagasta Krievkalnu krucifikss
b Bērzkalnes pagasta Silakroga krucifikss
b Bērzpils pagasta Augstaru krucifikss
b Bērzpils pagasta Beļausku krucifikss pie Svelpes mājām
b Bērzpils pagasta Beļausku krucifikss pretī Sudarovu mājām
b Bērzpils pagasta Bērziešu krucifikss
b Bērzpils pagasta centrā
b Bērzpils pagasta Domopoles krucifikss
b Bērzpils pagasta Golvaru krucifikss
b Bērzpils pagasta Javenieku krucifikss
b Bērzpils pagasta krucifikss baznīcas dārzā
b Bērzpils pagasta Masalnieku krucifikss
b Bērzpils pagasta Mašņikovu krucifikss
b Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Berkeļu mājām
b Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Delveru mājām
b Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Vilciņas mājām
b Bērzpils pagasta Zosulu krucifikss
b Krišjāņu pagasta krucifikss pie baznīcas
b Krišjāņu pagasta Naglīšu krucifikss
b Krišjāņu pagasta Purviņu krucifikss
b Krišjāņu pagasta Žogu krucifikss
b Kubulu pagasta Centra krucifikss
b Kubulu pagasta Kurnas krucifikss
b Kubulu pagasta Pansionāta krucifikss
b Lazdukalna krucifikss
b Lazdukalna pagasta Garosilu krucifikss
b Lazdukalna pagasta krucifikss Lazdukalna centrā
b Lazdukalna pagasta krucifikss pie Augustovas baznīcas
b Lazdukalna pagasta Mastarīgas krucifikss
b Lazdukalna pagasta Pelnupes krucifikss
b Lazdukalna pagasta Podnieku krucifikss pie Fabriku mājām
b Lazdukalna pagasta Podnieku krucifikss pie Zušu mājām
b Lazdukalna pagasta Rakicku krucifikss
b Lazdukalna pagasta Skujetnieku krucifikss
b Lazdukalna pagasta Skujetnieku krucifikss pie baznīcas
b Lazdukalna pagasta Slavītu krucifikss
b Medņevas pagasta Aizgalīnes ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Aizpurves ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Bahmatovas ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Brontu ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Janapoles ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Kangaru ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Loduma ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Lozdovas ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Lāšku ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Medņevas ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Rogovsku ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Skandīnes kapu krucifikss
b Medņevas pagasta Slotukalna ciema krucifikss
b Medņevas pagasta Viduču kapu krusts
b Rugāju pagasta Kaņepienas krucifikss
b Rugāju pagasta Medņu krucifikss
b Rugāju pagasta Pliksnas krucifikss
b Susāju pagasta Birznieku ciema krucifikss
b Susāju pagasta Egļavas ciema krucifikss
b Susāju pagasta Geinovas ciema krucifikss
b Susāju pagasta Gurinovas ciema krucifikss
b Susāju pagasta Ilziņu ciema krucifikss
b Susāju pagasta Karigovas ciema krucifikss
b Susāju pagasta Keišu ciema krucifikss
b Susāju pagasta Kravaļu ciema krucifikss
b Susāju pagasta Meirovas ciema krucifikss
b Susāju pagasta Nastrovas krucifikss
b Susāju pagasta Peisu ciema krucifikss
b Susāju pagasta Pōkšovas ciema krucifikss
b Susāju pagasta Skockovas ciema krucifikss
b Susāju pagasta Susāju ciema krucifikss
b Susāju pagasta Svilpovas ciema krucifikss
b Susāju pagasta Tepenīcas ciema krucifikss
b Susāju pagasta Vonogovas ciema krucifikss
b Susāju pagasta Vēdeniešu kapu krusts
b Tilžas kapu krucifikss
b Tilžas pagasta Keibenieku krucifikss
b Tilžas pagasta krucifikss pie katoļu baznīcas
b Tilžas pagasta Toku krucifikss
b Tilžas pagasta Zelču krucifikss
b Vectilžas pagasta centra krucifikss
b Vectilžas pagasta Krutovas krucifikss
b Vectilžas pagasta Upenieku krucifikss
b Vecumu pagasta Bandavas ciema krucifikss
b Vecumu pagasta Borisovas centra krucifikss
b Vecumu pagasta Cūkines ciema krucifikss
b Vecumu pagasta Goršānu ciema krucifikss
b Vecumu pagasta Robežnieku ciema krucifikss
b Vecumu pagasta Upmalas ciema krucifikss
b Vecumu pagasta Ūlasu ciema krucifikss
b Viļakas katoļu baznīcas dārza krucifikss
b Vīksnas pagasta krucifikss pie Kupravas baznīcas
b Vīksnas pagasta krucifikss pie pagasta robežas
b Vīksnas pagasta Sprogu krucifikss
b Vīksnas pagasta Strautu krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Bākarovas krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Komugreivas krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Loginu krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Lotušu krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Pakašovas krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Rekovas centra krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Stiglovas krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Svičovas krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Sviļevas krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Vilkovas krucifikss
b Šķilbēnu pagasta Zelču krucifikss