Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baranova Olga

Raksta ID: 260
Atjaunināts: 07 novembris, 2023

Rokdarbniece

Dzimusi 1923.gada 4.novembrī toreizējā Abrenes apriņķa Tilžas pagasta "Māliņu" mājās. Mācījusies Skrindas sešgadīgajā (tagadējā Krišjāņu) pamatskolā. Pēc skolas beigšanas strādāja savā saimniecībā, vēlāk kolhozā "Krišjāņi" kā laukstrādniece. No 1986.gada dzīvo Balvos.

Aust sāka agri, jo auda gan viņas mamma, gan citi kaimiņi. Mājās audzēja linus, paši tos apstrādāja un auda. Auda gan linu galdautus, palagus, dvieļus, galda celiņus, gan vilnas dekoratīvās segas un grīdsegas. Olgas kundze auda līdz pat 80.gadu vidum, un vēl tagad viņai mājās glabājas daudzi pašausti darbi.

O.Baranova atceras, ka skolā viņai bijusi laba skolotāja Marta Pētersone, kas iemācījusi visus baltos darbus. Tāpēc vēlāk arī daudz izšuvusi – rišiljē, izvilkuma darbus. Bijusi iecienīta šuvēja un liela adītāja. Nedaudz ada arī tagad.

Laukos regulāri cepusi arī maizi. 2007.gadā piedalījusies Maizes svētkos Vēršukalnā.


Foto no O.Baranovas personīgā arhīva: Olga (2008); 100 gadu jubilejas dienā ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu un Balvu pilsētas pārvaldes vadītāju Marutu Castrovu; viņas darbi
Raksta ID: 260
Atjaunināts: 07 novembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 2105
Ievietots:: 16 janvāris, 2008 by Admin A.
Atjaunināts:: 07 novembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Borise Valērija
b Budeviča Antoņina
b Cepurīte Aldona
b Circene Marija
b Gabrāne Nanija
b Gargurne Inta
b Grāvere Antoņina
b Ivanāne Anzelma
b Kalnača Gita
b Kaša Anita
b Keiša Aija
b Kraina Astrīda
b Logina Regīna
b Paidere Irēna
b Puste Helēna
b Ruduka Velga
b Sleža Margarita
b Slišāne Annele
b Slišāne Lienīte
b Sārtaputne Anna
b Ubaga Vera
b Veina Skaidrīte
b Voiciša Valentīna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zača Nellija
b Zelča Lilija
b Zuša Dārija
b Zālīte Evita
b Šnepere Skaidrīte
b Štāle Elfrīda
b Šulce Zelma
b Šļunceva Inga
b Žeiviniece Irēna
b Čakāns Andrejs - Alfrēds