Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dzirnavsalas apmetne

Raksta ID: 254
Atjaunināts: 18 decembris, 2007

Atrodas Rugāju pagasta Mieriņos ap 1,5 km no Sietnieku mājām Pededzes upes kreisajā krastā. Te atrastas dažādas senlietas. Tās atrastas gan upes gultnē, gan arī pretējā krastā. Tagad tā ir Pededzes vecupe, jo jaunizraktais Pededzes kanāls atvirzīts daudz tālāk. Pededzes vecupe ir robeža starp Balvu un Madonas rajonu un apmetne atrodas uz abu rajonu robeža. Apmetnē strādājuši arheologi I. Lozes vadībā. Madonas pusē atrastas trauku lauskas, kauli, ogles un šie atradumi pēc Ilzes Lozes domām attiecināmi uz jaunākiem laikiem, bet  atrasta arī ķemmes bedrīšu keramika un porainās masas keramika

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

 

/pēc VKPAI materiāliem/

Raksta ID: 254
Atjaunināts: 18 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1671
Ievietots:: 18 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)