Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Medņu senkapi

Raksta ID: 253
Atjaunināts: 18 decembris, 2007

Atrodas Rugāju pagasta Medņos tūlīt aiz Vārnienes tilta Rugāju - Balvu ceļa labajā pusē. Tas ir neliels kalniņš, apaudzis ar sīkiem krūmiem, no kura norakta grants. Kalniņa diametrs ap 15 m, augstums 1 - 2 m. Ap to ir pļavas. Šeit no šosejas nogriežas ceļš uz Čušļu ciemu, pie kura arī atrastas senlietas. Vietējais iedzīvotājs V. Paiders stāstījis, ka rokot ceļa uzbērumu arī atrasti cilvēku kauli un zārku paliekas. Senkapi norādīti arheologa J. Apala ziņojumā. 1978. gadā šo vietu apmeklējis arheologs J. Urtāns.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis

 
/pēc VKPAI materiāliem/
Raksta ID: 253
Atjaunināts: 18 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1501
Ievietots:: 18 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)